Omgevingsvisie Heemskerk 2040 vastgesteld

Omgevingsvisie 2040 unaniem vastgesteld. Dit is de afsluiting van een traject waarin vele inwoners, ondernemers en organisaties hebben meegedacht en meegedaan. Daar zijn we blij mee en trots op.

We gaan ons nu richten op de uitvoering. En dan hebben we weer iedereen nodig. De raad heeft ook besloten de Omgevingsvisie tweejaarlijks te evalueren en zonodig te actualiseren. We gaan dan ook de ontwikkelingen monitoren. Maar ook signalen en suggesties uit onze samenleving zijn daarvoor belangrijk.

Mail voor initiatieven of suggesties daarom naar omgevingsvisie@heemskerk.nl

Bekijk de omgevingsvisie