Organisatie

Organisatievisie

De gemeente Heemskerk is er voor de inwoners. Wij willen hen zo goed mogelijk bedienen. Met de organisatievisie richten we de organisatie zo in dat we aansluiten bij de behoeften van de inwoners en van de medewerkers van gemeente Heemskerk. In de organisatievisie 2022-2026 zijn de missie, visie en kernwaarden voor de periode 2022-2026 beschreven. De visie sluit aan bij het coalitieakkoord, dat richting geeft aan de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven van gemeente Heemskerk. De organisatievisie laat zien hoe we meebewegen met de veranderende maatschappij, zodat we klaar zijn voor de toekomst. De organisatievisie 2022-2026 (pdf, 212 KB) 'In beweging, samen het verschil maken' leest u online. 

Missie

De missie van de gemeente Heemskerk is: Wij zijn een betrouwbare, ambitieuze en dienstverlenende organisatie, gericht op mens en omgeving.

Visie

De visie van de gemeente Heemskerk is: Wij zijn als organisatie in beweging en zorgen dat we continu professionaliseren. Zo maken wij het verschil voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Samen zijn we trots op wat we met elkaar bereiken. Samenvattend willen wij: In beweging, samen het verschil maken. 

Kernwaarden

  • In beweging: Wij professionaliseren continue en zijn wendbaar in onze veranderende samenleving;
  • Samen: Wij bouwen met elkaar aan onze gemeente en zijn trots op wat we bereiken;
  • Het verschil maken: Wij zijn zichtbaar, dienstverlenend en denken in mogelijkheden.

Inrichting van de ambtelijke organisatie

De inrichting van de organisatie is beschreven in de Organisatieregeling. Het organogram van de ambtelijke organisatie ziet u op werkenbij.heemskerk.nl.

Gemeentegids Heemskerk