Speelplekken in Heemskerk

Als gemeente streven we naar een openbare ruimte die uitnodigt tot sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. Een plek die toegankelijk is voor iedereen, jong en oud, met of zonder beperking. In Heemskerk staan op verschillende plekken speeltoestellen. Een aantal van deze speelplekken zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.

Bekijk de speeltoestellen in Heemskerk

Een geschikt aanbod aan speelplekken

We knappen verouderde speelplekken op. Soms verwijderen we speelplekken waardoor meer ruimte is voor betere en grotere speelplekken. We willen een betere verdeling tussen traditioneel spelen, natuurlijk spelen, informele speelruimte en verbetering van de diversiteit. Ook gaan we speelplekken vergroenen. Groen is belangrijk voor de (geestelijke) gezondheid. Buiten zijn in de natuur vermindert stress. Nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. En stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud. Ook passen we, daar waar mogelijk, natuurlijke ondergronden en robuuste materialen toe. En we houden rekening met voldoende schaduwplekken in de ontwerpen. Ook willen we meer of betere sport- en speelruimten die duurzaam en klimaatbestendig zijn. In 2020 en 2021 zijn speeltuinen bij de Suyker ackers, Zuilenburg, Hobbemastraat en omgeving en de Egantelier vernieuwd. Dit in samenwerking met omwonenden.

Veelgestelde vragen

Een formele speelruimte is een ingerichte plek in het openbaar groen, gericht op sport en spel. Hier staan gecertificeerde speeltoestellen die in de grond staan. We kennen een verschil in traditioneel en natuurlijk ingerichte speelplekken. Bij een traditionele speelplek wordt veel gebruik gemaakt van kunstgras ondergronden met daarop metalen of kunststof speeltoestellen. Bij een natuurlijk ingerichte speelplek willen we meer gebruik maken van meer natuurlijke materialen, als houten toestellen, grote keien en gras ondergronden.

Een informele speelruimte is een ruimte die geschikt is om te kunnen spelen. Dit kan een brede stoep zijn, waar kinderen kunnen knikkeren of stoepkrijten. Of een stukje openbaar groen, waar kinderen vrij kunnen rennen, ballen en verstoppertjes spelen. Beide kunnen voorzien zijn met spelaanleidingen als boomstammen, zwerfkeien of pleinplakkers en knikkerpotjes.

Heemskerk kent een flink aantal verouderde speelplekken. Helaas zijn er speelplekken in minder goede staat. Een aantal toestellen kent een verhoogde kans op beknellingen. En andere toestellen hebben last van hout-, staalrot of andere problemen.

We kiezen ervoor om geen halve speelplekken weg te halen, waardoor de speelwaarde op een plek flink verminderd. Maar kiezen voor een goede spreiding van speelplekken in een buurt. We houden rekening met de richtlijn vanuit het JOGG, ‘ieder kind verdient een speelplek binnen 400 meter van hun voordeur’. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen die zich onvoldoende kunnen vermaken op een speelplek, rottigheid gaan uithalen.

Heemskerk laat de speeltoestellen die verouderd en afgekeurd zijn verwijderen. Deze worden niet meer terug geplaatst in de openbare ruimte (of bij verenigingen). Deze toestellen worden afgevoerd naar een erkend verwerker waar deze gerecycled worden. Een speeltoestel gaat ongeveer 15 jaar mee, afhankelijk van het gebruik, onderhoud en het materiaal.

Toestellen die nog goed zijn, worden hergebruikt binnen de gemeentelijke speelplekken. Als we geen plek hebben voor de toestellen worden deze opgeslagen of geschonken aan verenigingen of scholen.

De speeltoestellen die flink verouderd zijn, niet te herstellen zijn en vanuit de inspecties met verhoogd veiligheid risico worden aangemerkt, worden verwijderd. Ook als er buurtbewoners zijn die het hier niet mee eens zijn.

 

Als de hele speelplek verdwijnt, wordt de overblijvende ruimte openbaar groen. Deze ruimte blijft geschikt voor (in)formeel spelen. U kunt een bewonersinitiatief of buurtinitiatief indienen als uzelf (samen met buren) een interessant plan heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina Bewonersinitiatieven.

Er zijn verschillende buurtcontracten denkbaar;

  • Verbetering van de groenvoorziening, buurtbewoner(s) onderhouden de ruimte.
  • Spelaanleidingen toevoegen aan het openbaar groen, buurtbewoner(s) onderhouden de ruimte.

Wilt u graag uw plan voorbespreken met de gemeente? Mail uw idee dan naar speelvoorzieningen@heemskerk.nl? Of bel voor een terugbelafspraak.

Het schoonmaken van speeltoestellen mag zeker. Maar het zelfstandig opknappen of wijzigen van toestellen is niet toegestaan. Opknappen mag alleen uitgevoerd worden door de gemeentelijke onderhoudsdienst voor de speelvoorzieningen. De toestellen in de openbare ruimte zijn allen gecertificeerd. Zodra het toestel wordt aangepast voldoet het toestel niet meer aan zijn certificaat. En dan voldoet de speelplek niet meer aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

De openbare ruimte is voor iedereen, tijdelijke hutten, skatebanen en trampolines mogen overdag neergezet worden op openbaar groen. Graag deze voorzieningen voor de nacht terugplaatsen op eigen erf.

Het is niet toegestaan om zelfstandig speeltoestellen te plaatsen in de openbare ruimte.

Het is altijd aan te raden aan ouders om hun kinderen te controleren op teken. Teken zitten vooral in hoog schaduwrijk gras en dode bladeren bij bomen en struiken. Teken vallen in principe niet uit bomen.

In uitwerpselen van honden en katten komen spoelwormen voor. Aangeraden wordt kinderen hun handen te laten wassen bij thuiskomst.

Ongedierte komt voornamelijk af op etensresten die worden achter gelaten. Er staat in elke speelplek een afvalbak.

Wadi’s zijn verdiepte stukken in het landschap en zorgen ervoor dat het water langzaam wegloopt in de grond (het weglopen van het water kan enkele dagen duren). Stilstaand water wordt voorkomen.