Verkiezingen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over verkiezingen. In Nederland hebben we flink wat stemmomenten. Namelijk tijdens de verkiezingen voor Eerste en Tweede kamer, Europees parlement, de Waterschappen, Provinciale Staten én gemeenteraden.

Politieke partijen mogen in verkiezingstijd promotie maken voor hun partij en standpunten. Er zijn regels verbonden aan het maken van promotie in Heemskerk. Voor de inzet van bepaalde promotiemiddelen is alleen een melding bij de gemeente voldoende, in andere gevallen moet een vergunning worden aangevraagd.

Voor de volgende promotionele activiteiten / middelen is een melding voldoende:

  • Plaatsen van verkiezingsborden rond lichtmasten.
  • Uitdelen van folders.
  • Innemen van een promotiestandplaats.
  • Aanbrengen van een spandoek.
  • Gebruik maken van geluidswagens.

Voor andere promotiemiddelen zoals een verkiezingsmarkt moet u wel een vergunning aanvragen. Gebruik het webformulier verkiezingspromotie om na te gaan of een melding voldoende is of doe direct een aanvraag.
Voor vragen kunt u terecht bij team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via het algemene telefoonnummer 14 0251.

De stempas is uw toegang tot de verkiezingen. De stempas is zowel een 'bewijs van uitnodiging' als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. De stempas heeft echtheidskenmerken en een uniek nummer. Zonder stempas (en identiteitsbewijs) kan niet worden gestemd. U ontvangt van uw gemeente uiterlijk 14 dagen van te voren uw stempas.

Bij ieder stembureau ligt een loep klaar voor inwoners met een visuele beperking. Op de website van de oogvereniging staat meer informatie over stemmen met een visuele beperking. 

 

U mag stemmen als u:

  • Een Nederlandse nationatiteit hebt.
  • Op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder bent.
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Uitzonderingen zijn: 

  • De gemeenteraad- en waterschapsverkiezingen. Hierbij mogen ook niet-Nederlandse inwoners hun stem uitbrengen.
  • Verkiezingen voor het Europees Parlement. U mag ook stemmen als u de nationaliteit hebt van een ander land van de Europese Unie.