Verkiezingen

Op deze pagina vindt u alle algemene informatie over verkiezingen. In Nederland hebben we flink wat stemmomenten. Namelijk tijdens de verkiezingen voor Eerste en Tweede kamer, Europees parlement, de Waterschappen, Provinciale Staten én gemeenteraden. 

U mag stemmen als u:

  • Een Nederlandse nationatiteit hebt;
  • Op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder bent;
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Uitzonderingen zijn de gemeenteraad- en waterschapsverkiezingen. Hierbij mogen ook niet-Nederlandse inwoners hun stem uitbrengen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022