Bijdrage kosten leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van het vervoer van uw kind. U kunt het hele jaar de aanvraag indienen, ook als het schooljaar al is begonnen.

Aanvraag leerlingenvervoer (DigiD)

Vormen van leerlingenvervoer

  • Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider);
  • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer);
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

Kilometergrens leerlingenvervoer

De gemeente hanteert een afstandscriterium van 6 kilometer. Is de afstand van huis tot school kleiner dan 6 kilometer? Dan kan uw kind waarschijnlijk geen gebruikmaken van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Meer informatie over leerlingenvervoer leest u in het handboekje van RegioRijder (pdf, 725 KB)

Bijdrage ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van u vragen.