Inschrijven zorggebonden woning

Een zorggebonden woning (ook wel een aanleunwoning) is een woning voor ouderen gebouwd in de buurt van een verzorgingshuis. U woont zelfstandig, maar kunt gebruik maken van de service van het verzorgingshuis. De woning is bedoeld voor mensen die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben.

U schrijft zich in voor een zorggebonden woning via Mijn Woonservice. Op deze site ziet u beschikbare woningen. En kunt u bekijken of de woning voldoet aan uw wensen. Voor elke woning waarin u ge├»nteresseerd bent, vult u een aanvraagformulier in.

Ga naar mijnwoonservice.nl

Overige voorwaarden

  • U kunt zich inschrijven voor een zorggebonden woning vanaf 65 jaar. Vanaf 75 jaar krijgt u voorrang.
  • Ook als u nu nog niet in Heemskerk woont, kunt u zich inschrijven voor een zorggebonden woning.
  • U mag maximaal 3 keer een woonaanbod weigeren. Bij de 3e keer weigeren wordt u van de wachtlijst verwijderd.