Normbedragen

Bijstandsnormen 2023

Gezinssituatie Vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1.195,66
Gehuwden/samenwonenden € 1.708,08
(Bedragen, inclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2023)  
Gezinssituatie Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Alleenstaanden en alleenstaande ouder €1.330,67
Gehuwden/samenwonenden, beiden pensioengerechtigde leeftijd €1.807,20
Gehuwden/samenwonenden, één pensioengerechtigd, de ander niet €1.807,20
(Bedragen, inclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2023)  

Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM)

130% van het sociaal minimum afhankelijk van uw situatie (Bedragen, exclusief vakantietoeslag).

Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder  
Gehuwd/samenwonenden € 2.109,47 € 2.231,89  
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.476,64 € 1.643,37  
Bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2023      

Normbedragen voor minimaregelingen (netto) 2023

Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder  
Gehuwde/samenwonenden € 1.784,94 € 1.888,52  
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1.249,46 € 1.390,55  
*Bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2023      

Normbedragen voor individuele inkomenstoeslag (netto) 2023

Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwde/samenwonenden € 1.784,94
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1.249,46
*Bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2023.  

Voor jongeren kunnen andere normen gelden. Voor alle actuele normen: www.rijksoverheid.nl

Verder geldt:

 • Voor de hulp om schuld af te lossen (schuldhulpverlening) geen inkomensgrens.
 • Voor bijzondere bijstand voor toeslagen een inkomensgrens van 100% van de bijstandsnorm.
 • Voor bijzondere bijstand een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Inwoners die (iets) meer verdienen dan 110% van de bijstandsnorm, kunnen op basis van een draagkrachtberekening gedeeltelijk aanspraak maken.

U heeft geen recht op een tegemoetkoming als uw vermogen (spaargeld, banksaldi enzovoort) hoger is dan de hieronder vermelde bedragen:

 • Alleenstaande € 7.605,00.
 • Alleenstaande ouder € 15.210,00.
 • Gehuwde/samenwonenden € 15.210,00.

*Bedragen per 1 januari 2023.

Vergoedingenlijst minimaregelingen en bijzondere bijstand 2023

Soort kosten Toelichting Hoogte vergoeding
Maatschappelijke activiteiten voor volwassenen. Voor de kosten van sociale activiteiten (deelname).Dat zijn kosten voor een lidmaatschap van een vereniging of organisatie en de daaraan verbonden extra kosten. Activiteiten op het sportieve, culturele of maatschappelijke vlak. Bijvoorbeeld kosten van het internet, bibliotheek, zwembad of een sportvereniging € 244 voor alleenstaanden elk jaar. € 305 voor alleenstaande ouder of echtpaar, elk jaar
Kindpakket maatschappelijke activiteiten. Voor de kosten van de ouderbijdrage, schoolboeken en schoolreis, sport, sportkleding bij lidmaatschap van een vereniging, bioscoop enzovoort € 339 voor een kind van 4 tot 12 jaar, elk jaar. € 566 voor een kind vanaf 12 tot 18 jaar elk jaar
Computer/laptop/tablet. Voor de aanschaf van een computer/laptop/tablet met toebehoren. Voor kinderen van 9 tot 18 jaar, die naar school gaan in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs of beroepsonderwijs (MBO) Maximaal € 455, - voor een schoolgaand kind, per gezin eens in de vijf jaar
Fiets Als een kind van 6 tot 18 jaar geen fiets heeft, of de fiets is dringend aan vervanging toe, kan de ouder daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Er gelden maximum bedragen Maximaal € 288 voor 1 keer per 5 jaar
Cultuur activiteiten Voor kinderen tot 18 jaar, die muziekonderwijs volgen 50% van de kosten tot een maximum van € 727 elk jaar
Zwemles en afzwemmen voor diploma A. Voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder Kosten van de zwemles en het zwemdiploma
Collectieve Zorgverzekering Minima (gemeentepolis) Voor inwoners met een inkomen van minder dan 130% van de bijstandsnorm. Start kan op 1 januari van het volgend jaar. Meer informatie www.gezondverzekerd.nl/heemskerk De vergoeding is minimaal € 11 en maximaal € 30 Dit hangt af van uw pakketkeuze bij de Zorgverzekering
Individuele Inkomstentoeslag Voor inwoners die langdurig en blijvend een laag inkomen hebben Alleenstaande € 498 elk jaar. Alleenstaande ouder € 622 elk jaar. Gezin € 684 elk jaar
Studietoeslag   Bedragen per maand voor: 21 jaar en ouder € 328,59, 20 jaar € 262,87, 19 jaar € 197,15, 18 jaar € 164,30, 17 jaar € 129,79, 16 jaar € 113,36.

Uitkering zelfstandigen (Bbz) en Participatiewet

Voor deze uitkeringen geldt; hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De netto uitkering (inclusief 5% vakantietoeslag) bedraagt:

 • Voor gehuwden € 1.708,08.
 • Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.195,66.
 • Voor een kostendeler tweepersoonshuishouden € 854,04 (per persoon).
 • Voor een kostendeler driepersoonshuishouden € 740,17 (per persoon).
 • Voor een kostendeler vierpersoonshuishouden € 683,23 (per persoon).
 • Voor een kostendeler vijfpersoonshuishouden € 649,07 (per persoon).

Bedragen per 1 januari 2023

IOAW en IOAZ-uitkering

De netto uitkering (inclusief 5% vakantiegeld) bedraagt:

 • Voor de werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder, € 1.708,08 per maand.
 • Voor de alleenstaande werkloze werknemer vanaf 23 jaar of ouder € 1.195,66 per maand.
 • Voor de alleenstaande werkloze werknemer die met een of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft € 854,04 per maand.

Bedragen per 1 januari 2023