Wmo voorziening

Wilt u een Wmo-voorziening aanvragen? Vul het meldingsformulier in, zodat we u kunnen uitnodigen voor een gesprek. Wmo-voorzieningen zijn (woning)aanpassingen en hulpmiddelen die eraan bijdragen dat u zelfstandig kan blijven wonen. Zoals een rolstoel.

Meldingsformulier Wmo
Alarm:

Keukentafelgesprek tijdelijk via de telefoon

Doet u een Wmo-melding? Voor sommige meldingen komen we normaal gesproken bij u langs. Dat doen we tijdelijk anders. Alle keukentafelgesprekken doen nu via de telefoon. Alleen als het ├ęcht nodig blijkt te zijn, komen we bij u langs. Dit doen we om lange wachttijden te voorkomen. En u sneller te kunnen helpen.

Voor wie is de Wmo-voorziening?

Mensen die een beperking door ziekte, ouderdomsklachten of een handicap hebben. Het doel van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is 'meedoen'. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. We helpen u graag bij het vinden van een oplossing.

Duidelijke hulpvraag

Om een goede inschatting te kunnen maken van een passende oplossing, is het belangrijk uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Wmo. Vertel ons hierin welke problemen of beperkingen u ervaart. En wat u zelf al heeft geprobeerd om hiermee om te gaan. Op basis van het formulier neemt een consulent contact met u op.

Keukentafelgesprek

We gaan bij deze ondersteuning uit van eigen kracht. Samen met u zoeken we naar een oplossing voor uw probleem. Hierbij staat maatwerk en een persoonlijke benadering centraal. Wat is in uw situatie het meest geschikt? Wat kunt u nog zelf of met behulp van uw omgeving? Waar heeft u hulp van anderen bij nodig en hoe kan die hulp het gunstigst geregeld worden? Om te achterhalen wat voor u de beste oplossing is, voeren wij een gesprek met u. Dit noemen we ook wel het keukentafelgesprek.

Bij de ondersteuning gaan we uit van uw eigen kracht. Samen met u zoeken we naar een oplossing voor uw probleem. Hierbij staat maatwerk en persoonlijke benadering centraal. Wat is in uw situatie het beste? Wat kunt u nog zelf of met behulp van uw omgeving? Waar heeft u hulp van anderen bij nodig en hoe kan die hulp het beste geregeld worden? Om dit te bespreken voeren we een gesprek met u. Dit noemen we het keukentafelgesprek

Voorbereiden keukentafelgesprek

U kunt zich voorbereiden door na te denken over de volgende vragen:

  • Welke problemen ervaar ik?
  • Wat heb ik zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
  • Zijn er mensen in mijn omgeving die mij kunnen helpen?
  • Wat denk ik nodig te hebben om het probleem op te lossen?

Handboekje Wmo-vervoer RegioRijder