Wmo voorziening

Wilt u een Wmo-voorziening aanvragen? Vul dan het meldingsformulier in, zodat de gemeente u kan uitnodigen voor een gesprek. Wmo-voorzieningen zijn (woning)aanpassingen en hulpmiddelen zoals een rolstoel die eraan bijdragen dat u zelfstandig kan blijven wonen. 

Meldingsformulier Wmo

Voor wie is de Wmo-voorziening?

Mensen die een beperking door ziekte, ouderdomsklachten of een handicap hebben. Het doel van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is 'meedoen'. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing.

Om een inschatting te kunnen maken van een passende oplossing voor uw situatie is het belangrijk om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarvoor kunt u het meldingsformulier Wmo gebruiken. Hierin geeft u aan welke problemen of beperkingen u ervaart en wat u al geprobeerd heeft om uzelf te ondersteunen. Op basis van uw melding via het formulier neemt een consulent contact met u op.

Keukentafelgesprek

We gaan bij deze ondersteuning uit van eigen kracht. Samen met u zoeken we naar een oplossing voor uw probleem. Hierbij staat maatwerk en een persoonlijke benadering centraal. Wat is in uw situatie het meest geschikt, wat kunt u nog zelf of met behulp van uw omgeving, waar heeft u hulp van anderen bij nodig en hoe kan die hulp het gunstigst geregeld worden? Om te achterhalen wat voor u de beste oplossing is, voeren wij een gesprek met u. Dit noemen we ook wel het keukentafelgesprek.

Alles over het keukentafelgesprek en hoe u zich daarop kunt voorbereiden, leest u in onderstaande folder.

Folder Wmo (pdf, 574 KB)