Energietoeslag

De energierekening wordt duurder. Alle huishoudens in Nederland hebben hiermee te maken. Maar voor wie een bijstandsuitkering heeft, zijn deze kosten een groot probleem. Ook voor degene die net iets meer verdient, is het moeilijk. De regering helpt deze mensen met de energietoeslag.

De energietoeslag 2022 van €1.300 is inmiddels uitbetaald. Als u deze energietoeslag heeft gekregen, krijgt u eind maart 2023 een nabetaling van € 500,00. U hoeft hiervoor niets te doen. Huishoudens in de bijstand of die een uitkering ontvangen krijgen het geld automatisch. 

Aanvraag voor 2023

U kunt een aanvraag doen voor 2023 zodra de nieuwe wet in is gegaan. De aanvraag doet u op deze pagina. Dit doet u als uw huishouden nog niet bekend is bij de gemeente en het inkomen 120% van het minimum ligt.

Tip! Zorg dat degene die de energierekening betaalt ook degene is die de toeslag aanvraagt. De toeslag wordt eenmaal per huishouden verstrekt.

 • Huishoudens die een uitkering van de gemeente krijgen;
 • Huishoudens die gebruikmaken van bijzondere bijstand of regelingen voor minima;
 • Huishoudens in een traject voor schuldhulpverlening met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum;
 • Huishoudens die Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Huishoudens die niet aan de voorwaarden voldoen om automatisch energietoeslag te krijgen, kunnen het zelf aanvragen. Dit kan met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 • Werkenden op een sociaal minimum;
 • Inwoners met een uitkering van het UWV;
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen;
 • Zelfstandigen met een laag inkomen.

120% van het sociaal minimum (netto bedragen)
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

U gebruikt uw DigiD om het aanvraagformulier te ondertekenen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan op de website van DigiD

 • Een kopie van een geldige identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner. Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren. Op de website van Rijksoverheid vindt u informatie hoe u met de KopieID-app een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs;
 • De gegevens van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden. Bijvoorbeeld een bankafschrift of een kopie van de bankpas waarop uw rekeningnummer en naam te zien zijn;
 • Informatie over uw inkomen:
  • Heeft u een vast inkomen?  Stuur dan een kopie mee van de meest recente salarisstrook.
  • Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan een overzicht van laatste 3 maanden.
  • Bent u of eventueel uw partner zelfstandige met een eigen onderneming? Lever dan het jaarverslag 2021 en de meest recente BTW aangifte.
  • Heeft u overige inkomsten? Dan volstaan bankafschriften van de laatste 3 maanden.

Heeft u zelf een aanvraag gedaan en voldoet u aan de eisen? We proberen het geld uiterlijk 8 weken na uw aanvraag over te maken. Vanwege drukte kan het helaas langer duren.

Bij het betalen van de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig dat u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • Meer verdient dan 120% van het sociaal minimum.

Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aanlopen, kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier, door contact op te nemen met de gemeentelijke schuldhulpverlening of een financiële fitheidstest te doen. Verder kunt u een adviesgesprek aanvragen bij ECo Heemskerk. Zij kunnen u adviseren hoe u uw energieverbruik kunt verlagen.

Neem contact op met de gemeente via 14 0251 of kom langs op het Serviceplein in het gemeentehuis. 

Op duurzaam.heemskerk.nl vindt u verschillende tips hoe u energie kunt besparen. U kunt bijvoorbeeld een gratis bespaarbox aanvragen bij EcoHeemskerk.