Energietoeslag

In 2023 betaalden we de energietoeslagen uit aan diegenen die daar recht op hebben. De grote groep die bij ons bekend is en voldoet aan de eisen, heeft het geld automatisch ontvangen. Bent u nog niet bij ons bekend? Doe online een aanvraag. Energietoeslag aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Aanvragen eenmalige energietoeslag

Tip! Zorg dat degene die de energierekening betaalt ook degene is die de toeslag aanvraagt. De toeslag betalen we 1 keer per huishouden.

 • Huishoudens die een uitkering van de gemeente krijgen.
 • Huishoudens die gebruikmaken van bijzondere bijstand of regelingen voor minima.
 • Huishoudens in een traject voor schuldhulpverlening met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.
 • Huishoudens die Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Huishoudens die in 2022 de energietoeslag kregen en nog steeds voldoen aan de voorwaarden.

Als uw huishouden niet aan de voorwaarden voldoet om automatisch energietoeslag te krijgen, dan kunt u het zelf aanvragen. Dit kan met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 • Werkenden op een sociaal minimum.
 • Inwoners met een uitkering van het UWV.
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen.
 • Zelfstandigen met een laag inkomen.

120% van het sociaal minimum (nettobedragen)
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.459,94
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.459,94
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.085,62
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.629,19
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.212,32
Peildatum 1 juli 2023

U gebruikt uw DigiD om het aanvraagformulier te ondertekenen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan op de website van DigiD

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner. Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren. Op de website van Rijksoverheid vindt u informatie hoe u met de KopieID-app een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs;
 • De gegevens van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden. Bijvoorbeeld een bankafschrift of een kopie van de bankpas waarop uw rekeningnummer en naam te zien zijn;
 • Informatie over uw inkomen:
  • Heeft u een vast inkomen? Stuur dan een kopie mee van de meest recente salarisstrook.
  • Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan een overzicht van laatste 3 maanden.
  • Bent u of eventueel uw partner zelfstandige met een eigen onderneming? Lever dan het jaarverslag 2022 en de meest recente btw-aangifte.
  • Heeft u overige inkomsten? Stuur ons dan uw bankafschriften van de laatste 3 maanden.

Heeft u zelf een aanvraag gedaan en voldoet u aan de eisen? We proberen het geld uiterlijk 8 weken na uw aanvraag over te maken. Vanwege drukte kan het helaas langer duren.

Bij het betalen van de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig dat u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.

Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aanlopen, kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier, door contact op te nemen met de gemeentelijke schuldhulpverlening of een financiële fitheidstest te doen. Verder kunt u een adviesgesprek aanvragen bij Eco Heemskerk. Zij kunnen u adviseren hoe u uw energieverbruik kunt verlagen.

Jazeker! Neem contact met ons op via 14 0251 of kom langs op het Serviceplein in het gemeentehuis.

Op duurzaam.heemskerk.nl vindt u verschillende tips hoe u energie kunt besparen.