Geboorte aangeven

Het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven in de gemeente waar uw kind is geboren. Deze aangifte doet u binnen 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn. Als u en/of uw partner niet zelf aangifte kunt doen, kan iemand anders (die bij de bevalling was) dit doen.

Maak een afspraak

Geboorteakte en basisregistratie personen

Als uw aangifte akkoord is, verwerkt de gemeente deze tot een geboorteakte. Daarna wordt uw kind in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven. Vervolgens brengt de gemeente (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.
Van de gemeente ontvangt u per post een overzicht van de gegevens die van uw kind in de BRP zijn geregistreerd. Deze gegevens kunt u een paar dagen later ook inzien op www.mijnoverheid.nl (via 'Identiteit' en 'Familie'). Hier staat ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij de ziektekostenverzekering.

Meenemen bij fysieke aangifte

Als u liever persoonlijk aangifte doet bij de gemeente, moet u het volgende meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder.

En, indien van toepassing:

  • Bewijs van erkenning van het kind tijdens de zwangerschap.
  • Bewijs van eerder gedane naamkeuze (akte) voor het kind.
  • Het trouwboekje/partnerschapsboekje.

Als er geen ruimte in de agenda is om op tijd een afspraak te maken, kunt u met de gemeente mailen burgerlijkestand@heemskerk.nl of bellen 14 0251.