Geboorte aangeven

Het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven in de gemeente waar uw kind is geboren. Als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling was) dit doen. De aangifte dient binnen 3 werkdagen na de geboorte plaats te vinden. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.

Maak een afspraak

Geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op bij de aangifte. Deze moet door u en de ambtenaar worden ondertekend. De geboorteakte wordt in het geboorteregister opgenomen. De akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Bij de aangifte worden de gegeven (volledige of doop-) namen opgegeven. Als de akte is ondertekend kan deze niet zo maar worden gewijzigd. Wijziging van de akte is daarna alleen nog mogelijk na toestemming van de Officier van Justitie. Let er dus goed op dat u de juiste (spelling van de) namen laat opnemen en lees de geboorteakte na voordat u deze ondertekent.

Meenemen bij aangifte

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder.

Indien van toepassing:

  • Bewijs van erkenning van het kind tijdens de zwangerschap.
  • Bewijs van eerder gedane naamkeuze (akte) voor het kind.
  • Het trouwboekje/partnerschapsboekje.