Geboorte aangeven

Het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven in de gemeente waar uw kind is geboren. Deze aangifte doet u binnen 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangifte termijn. Als u en/of uw partner niet zelf aangifte kunt doen, kan iemand anders (die bij de bevalling was) dit doen. U doet de aangifte digitaal of in het gemeentehuis via een afspraak. 

Doe digitaal aangifte (DigiD) Maak een afspraak

Voorwaarden digitale aangifte:

 • Uw kind moet in Heemskerk geboren zijn.
  Als uw kind in een andere gemeente geboren is, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.
 • U doet aangifte met uw DigiD.
  Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze online aanvragen. U moet alleen rekening houden met de wachttijd voor het aanmaken van de DigiD.
 • Bij de aangifte moet u de volgende documenten digitaal toevoegen:
  • verklaring van geboorte/bevallingsverslag van de verloskundige/behandelend arts.
  • erkenningsakte (als dit van toepassing is).
  • akte van naamkeuze (als dit van toepassing is).

Uw aangifte wordt door de burgerlijke stand gecontroleerd bij uw verloskundige en/of behandelend arts.

Geboren op Uiterlijk aangifte doen op
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Vrijdag (en maandag is feestdag) Woensdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Meenemen bij fysieke aangifte

Als u liever persoonlijk aangifte doet bij de gemeente, moet u het volgende meenemen:

 • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder.

En, indien van toepassing:

 • Bewijs van erkenning van het kind tijdens de zwangerschap.
 • Bewijs van eerder gedane naamkeuze (akte) voor het kind.
 • Het trouwboekje/partnerschapsboekje.

Als er geen ruimte in de agenda is om op tijd een afspraak te maken, kunt u met de gemeente mailen burgerlijkestand@heemskerk.nl of bellen 14 0251.

Geboorteakte en basisregistratie personen

Als uw aangifte akkoord is, verwerkt de gemeente deze tot een geboorteakte. Daarna wordt uw kind in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven. Vervolgens brengt de gemeente (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.
Van de gemeente ontvangt u per post een overzicht van de gegevens die van uw kind in de BRP zijn geregistreerd. Deze gegevens kunt u een paar dagen later ook inzien op www.mijnoverheid.nl (via 'Identiteit' en 'Familie'). Hier staat ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij de ziektekostenverzekering.