Gewaarmerkt kopie laten maken

Als u een gewaarmerkte kopie wilt laten maken van een document (niet zijnde een diploma) kunt u terecht bij de gemeente. Maak van te voren telefonisch (14 0251) of via de website een afspraak. Hiervoor moet u de volgende dingen meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Het document dat u wilt laten dupliceren.

Een gewaarmerkte kopie van een diploma moet u opvragen bij de onderwijsinstelling waar u het document heeft behaald.

Kosten: € 15,70

Maak een afspraak