Kind erkennen

U wilt uw kind erkennen. Wanneer u gehuwd bent, bent u beiden automatisch officieel ouder van het kind. Naast de geboorteaangifte hoeft u verder niets te doen. Bent u niet getrouwd dan bent u alleen als moeder officieel ouder van het kind. Als partner moet u dan eerst uw ouderschap juridisch vastleggen (erkenning) in de gemeente waarin u woont. Door de erkenning krijgt uw kind erfrecht. Vanaf dat moment heeft u als ouder een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.

Maak een afspraak

Voor of na de geboorte

Aangifte kan voor of na de geboorte van uw kind:

  • Voor de geboorte van uw kind, tijdens de zwangerschap van de moeder: de erkenning ongeboren vrucht.
  • Na de geboorte. Hieraan is geen termijn verbonden. Ook een kind van 19 jaar kan nog door de vader worden erkend. De erkenning geldt vanaf de datum van erkenning en werkt niet terug tot de geboorte.

Naamskeuze

Bij het opmaken van de erkenningsakte moet u samen met uw partner/echtgenote een achternaam kiezen. U kunt voor uw eerste kind kiezen tussen de achternaam van de moeder of vader. De gekozen naam geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Als u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze maakt dan krijgen alle kinderen uit deze relatie, ook al worden ze door de vader erkend, de achternaam van de moeder.

Gaat u uw kind van zestien jaar of ouder erkennen? Dan bepaalt uw kind zelf of het de achternaam van de moeder of de vader wil. Uw kind moet bij de erkenning meekomen en zich kunnen identificeren.

Meenemen naar het gemeentehuis

Het erkennen van uw kind doet u aan het loket bij de gemeente, u komt met de moeder van uw kind. Verder neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder.
  • Wanneer u niet met elkaar gehuwd bent, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag (onder voorwaarde dat zij ten minste 18 jaar is). Om als partner ook het gezag te krijgen, moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij het gezagsregister van het Kantongerecht.
  • In principe kan iedere Nederlandse erkennen. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u nakijken of erkenning mogelijk is en welke documenten u dan moet meenemen.
  • Een geldig legitimatiebewijs.