Kind erkennen

U wilt uw kind erkennen. Als u gehuwd of geregistreerd partner bent, bent u beiden automatisch officieel ouder van het kind. Naast de geboorteaangifte hoeft u verder niets te doen. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap dan bent u alleen als biologische moeder officieel ouder van het kind. Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak.

Maak een afspraak

Ouderlijk gezag

Als u niet getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u vanaf 1 januari 2023 bij erkenning beiden het ouderlijk gezag van uw kind. Dat geldt als u het kind in 2023 heeft erkend en als het kind in 2023 is geboren. Als u het ouderlijk gezag heeft, dan mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren. U kunt dan ook rechtshandelingen verrichten in naam van uw kind, bijvoorbeeld een handtekening zetten.

Als de erkenning in 2022 heeft plaatsgevonden en de geboorte van het kind in 2023 en u wilt beiden het gezag uitoefenen over het kind, dan moet u het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Als u het gezag via de rechter hebt gekregen, maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag over het kind heeft. Het ouderlijk gezag gaat in vanaf het moment dat de aantekening in het gezagsregister is geplaatst. De gemeente krijgt hierover ook bericht. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

Voor of na de geboorte

Aangifte kan voor of na de geboorte van uw kind:

  • Voor de geboorte van uw kind, tijdens de zwangerschap van de moeder: de erkenning ongeboren vrucht.
  • Na de geboorte. Hieraan is geen termijn verbonden. Ook een kind van 19 jaar kan nog door de vader of duomoeder worden erkend. De erkenning geldt vanaf de datum van erkenning en werkt niet terug tot de geboorte.

Naamskeuze

Bij het opmaken van de erkenningsakte moet u samen met uw partner een achternaam kiezen. U kunt voor uw eerste kind kiezen tussen de achternaam van de biologische moeder of vader (of duomoeder). De gekozen naam geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Als u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze maakt dan krijgen alle kinderen uit deze relatie, ook al worden ze door de vader (of duomoeder) erkend, de achternaam van de biologische moeder.

Gaat u uw kind van zestien jaar of ouder erkennen? Dan bepaalt uw kind zelf of het de achternaam van de biologische moeder of vader (of duomoeder) wil. Uw kind moet bij de erkenning meekomen en zich kunnen identificeren.

Meenemen naar het gemeentehuis

Het erkennen van uw kind doet u aan het loket bij de gemeente, u komt met de biologische moeder van uw kind. Verder neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de biologische moeder.
  • Wanneer u niet met elkaar gehuwd bent, heeft alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag (onder voorwaarde dat zij ten minste 18 jaar is). Om als partner ook het gezag te krijgen, moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij het gezagsregister van het Kantongerecht.
  • In principe kan iedere Nederlandse erkennen. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u nakijken of erkenning mogelijk is en welke documenten u dan moet meenemen.
  • Een geldig legitimatiebewijs.