Kind erkennen

U wilt uw kind erkennen. Als u gehuwd of geregistreerd partner bent, bent u allebei automatisch officieel ouder van het kind. Naast de geboorteaangifte hoeft u verder niets te doen. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is alleen de biologische moeder officieel ouder van het kind. Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak door ons te bellen via 14 0251. Ook voor het erkennen van een ongeboren kind maakt u telefonisch een afspraak. Een kind erkennen is gratis.

Aangifte kan vóór of na de geboorte van uw kind:

  • Voor de geboorte van uw kind: tijdens de zwangerschap van de moeder. Dit noemen we de erkenning ongeboren kind.
  • Na de geboorte. Hieraan is geen termijn verbonden. Ook een kind van 19 jaar kan nog door de vader of duomoeder worden erkend. De erkenning geldt vanaf de datum van erkenning en werkt niet terug tot de geboorte.

Bij het opmaken van de erkenningsakte kiest u samen met uw partner een achternaam. U kunt bij uw 1e kind kiezen tussen: 

  • De achternaam van de biologisch moeder.
  • De achternaam van de vader of duomoeder.
  • Allebei de achternamen.

De gekozen naam geldt daarna voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze? Dan krijgen alle kinderen automatisch de naam van de biologische moeder.

Gaat u uw kind van 16 jaar of ouder erkennen? Dan bepaalt uw kind zelf of het de achternaam van de biologische moeder of vader (of duomoeder) wil. Uw kind moet bij de erkenning meekomen en zich kunnen identificeren.

Het erkennen van uw kind doet u aan de balie in het gemeentehuis. U komt met de biologische moeder van uw kind. Verder neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de biologische moeder.
  • Als u niet met elkaar getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, heeft alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag (onder voorwaarde dat de biologische moeder minimaal 18 jaar is). Om als partner ook het gezag te krijgen, dient u samen een verzoek in bij het gezagsregister van het Kantongerecht.
  • In principe kan iedere Nederlandse erkennen. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u nakijken of erkenning mogelijk is en welke documenten u dan moet meenemen.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? U heeft sinds 1 januari 2023 bij erkenning allebei het ouderlijk gezag van uw kind. Dat geldt als u het kind in 2023 heeft erkend en als het kind in 2023 is geboren. Als u het ouderlijk gezag heeft, dan mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren. U kunt dan ook rechtshandelingen verrichten in naam van uw kind, bijvoorbeeld een handtekening zetten.

Als de erkenning in 2022 heeft plaatsgevonden en de geboorte van het kind in 2023 en u wilt beiden het gezag uitoefenen over het kind, dan moet u het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Als u het gezag via de rechter hebt gekregen, maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag over het kind heeft. Het ouderlijk gezag gaat in vanaf het moment dat de aantekening in het gezagsregister is geplaatst. De gemeente krijgt hierover ook bericht. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.