Onderscheidingen

Mensen die zich inzetten voor de samenleving, van (grote) betekenis zijn voor de gemeente of een bijzondere prestatie leveren, kunnen worden voorgedragen voor een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding. Ook voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 20 jaar is een onderscheiding mogelijk. Kent u iemand die zich op vrijwillige basis voor de samenleving in Heemskerk heeft ingezet? Draag diegene voor. De procedure is verschillend per onderscheiding. 

Koninklijke onderscheidingen aanvragen

Om voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen moet iemand zich op vrijwillige basis langdurig en/of intensief voor de samenleving te hebben ingezet. Als u een inwoner van Heemskerk wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding moet u een voorstel indienen bij de burgemeester van Heemskerk.

Voor de lintjesregen van 2024 kunt u een voorstel doen tot en met 1 juli 2023. 

Hilde Luyt van de gemeente Heemskerk kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook hoe u te werk moet gaan. U kunt haar bereiken door te bellen naar 14 0251 of te mailen naar onderscheidingen@heemskerk.nl. Op lintjes.nl vindt u meer praktische informatie. 

Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Net als bij koninklijke onderscheidingen is het de bedoeling dat iemand u voordraagt. Om in aanmerking te komen voor het ereburgerschap of een zilveren legpenning moeten in ieder geval twee mensen de voordracht ondersteunen. Afhankelijk van de prestatie(s) en de betekenis hiervan voor Heemskerk of de gemeenschap wordt de onderscheiding toegekend. Het verlenen van het ereburgerschap of het uitreiken van een legpenning is mogelijk voor inwoners en niet-inwoners. De waarde voor Heemskerk en de gemeenschap staan voorop. 

Kent u iemand die zich op vrijwillige basis voor de samenleving in Heemskerk heeft ingezet? Neem hiervoor eerst contact op met de gemeente Heemskerk, telefoon 14 0251 of via e-mail post@heemskerk.nl. Laat u in grote lijnen informeren of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. De medewerker kan ook precies uitleggen hoe u te werk moet gaan. Vervolgens kunt u de aanvraag online doen. 

Voordragen gemeentelijke onderscheiding

Register gemeentelijke ere- en legpenningen

In het boekje Duizendmaal (pdf, 2 MB) dank zijn alle Heemskerkers samengebracht die vanwege hun inspanningen in en/of voor Heemskerk een gemeentelijke onderscheiding (een erepenning of een legpenning) hebben gekregen.