Onderscheidingen

Mensen die zich inzetten voor de samenleving, van (grote) betekenis zijn voor de gemeente of een bijzondere prestatie leveren, kunnen worden voorgedragen voor een onderscheiding. In Heemskerk hebben we 3 soorten onderscheidingen:

Kent u iemand die zich op vrijwillige basis voor de samenleving in Heemskerk heeft ingezet? Draag diegene voor. De procedure is verschillend per onderscheiding.

Koninklijke onderscheidingen aanvragen

Om voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen moet iemand zich op vrijwillige basis langdurig en/of intensief voor de samenleving hebben ingezet. Als u een inwoner van Heemskerk wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding dient u een voorstel in bij de burgemeester van Heemskerk.

Voor de lintjesregen van 2025 kunt u een voorstel doen tot en met 1 juli 2024

Onze collega Hilde Luyt kan in grote lijnen aangeven of de activiteiten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook hoe u te werk moet gaan. Neem contact met haar op door te bellen 14 0251 of te mailen onderscheidingen@heemskerk.nl. Op lintjes.nl vindt u meer praktische informatie.

Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Net als bij koninklijke onderscheidingen is het de bedoeling dat u iemand voordraagt. Om in aanmerking te komen voor het ereburgerschap of een zilveren legpenning moeten in ieder geval 2 mensen de voordracht ondersteunen. Afhankelijk van de prestatie(s) en de betekenis hiervan voor Heemskerk of de gemeenschap wordt de onderscheiding toegekend. Het verlenen van het ereburgerschap of het uitreiken van een legpenning is mogelijk voor inwoners en niet-inwoners. De waarde voor Heemskerk en de gemeenschap staan voorop.

Kent u iemand die zich op vrijwillige basis voor de samenleving in Heemskerk heeft ingezet? Neem hiervoor eerst contact met ons op via 14 0251 of onderscheidingen@heemskerk.nl. Laat u in grote lijnen informeren of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. En wat u nodig heeft voor de aanvraag. Vervolgens kunt u de aanvraag online doen.

Voordragen gemeentelijke onderscheiding

Register gemeentelijke ere- en legpenningen

In het boekje Duizendmaal dank (pdf, 2 MB) staan alle Heemskerkers die vanwege hun inspanningen in en/of voor Heemskerk een gemeentelijke onderscheiding (een erepenning of een legpenning) hebben gekregen.