Oplaadpunt voor elektrische auto

Wilt u uw elektrische auto opladen? U heeft 3 opties.

 • Optie 1 is opladen via uw eigen oprit. Dit regelt u zelf.
 • Optie 2 is uw auto opladen vanaf uw eigen huis met een kabel naar de openbare weg. Hiervoor vraagt u een kabelgoot aan.
 • Optie 3 is opladen via een openbare laadpaal. U kunt een aanvraag doen voor een nieuwe, openbare laadpaal.

Let op: we plaatsen geen particuliere oplaadpunten in de openbare ruimte. Ook geven we hier geen subsidie voor.

Oplaadpunt aanvragen Kabelgoot aanvragen

 • Dit regelt u zelf.
 • We plaatsen geen particuliere oplaadpunten in de openbare ruimte. Ook geven we hier geen subsidie voor.

Heeft u geen eigen oprit en wilt u onderzoeken of dit mogelijk is bij uw perceel? Lees hier meer over.

Kunt u uw elektrische auto niet op eigen terrein parkeren? Laad uw auto op vanaf de straat. U heeft 2 opties: 

 • Uw auto opladen binnen 0,70 meter vanaf uw eigen perceel. Dit mag alleen als u ook op deze plek mag parkeren.
 • Uw auto opladen tussen 0,70 en 2,5 meter vanaf uw perceel. Hiervoor vraagt u een kabelgoot aan. Met een kabelgoot (ook wel Verlengd Privaat Aansluitpunt, VPA), legt u uw oplaadkabel bij iedere laadbeurt in de kabelgoot. De kabelgoot vraagt u online aan.

Voorwaarden kabelgoot

 • Uw woning staat in het woongebied zoals aangegeven in de Omgevingsvisie Heemskerk 2040 en/of u heeft voor uw auto een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Bekijk de online kaart (pdf, 8 MB). Heeft u moeite om de kaart te lezen? Bel ons via 14 0251.
 • U kunt niet op eigen terrein of oprit parkeren.
 • Voor de plek waar u wilt gaan laden aan de openbare weg (de laadlocatie) geldt:
  • De laadlocatie ligt niet in een blauwe parkeerzone.
  • Op de laadlocatie kunt u veilig parkeren. Uw auto staat hier niet hinderlijk.
  • De laadlocatie grenst direct aan uw perceel, of is afgescheiden door alleen een stoep (maximaal 2,50 meter breed). Dus: geen tussenruimte tussen uw perceel en de laadlocatie van gras- of groenstrook, weg of fietspad.
  • De afstand tussen laadlocatie en uw perceel is tussen de 0,70-2,50 meter. Is deze afstand kleiner dan hoeft u geen kabelgoot aan te vragen. Zolang u hier uw auto veilig parkeert.
  • De laadlocatie blijft in gebruik als parkeergelegenheid voor iedereen. Na het elektrisch laden haalt u de kabel uit de laadgoot en ruimt u deze op eigen terrein op. Tijdens het elektrisch laden bent u verplicht gebruik te maken van de kabelgoot.
  • De laadlocatie is naar verwachting niet binnen 2 jaar na aanleg strijdig met een toekomstige ruimtelijke herinrichting.
 • Uw oplaadpunt staat op het eigen (huur) terrein of is bevestigd aan de gevel van uw woning. Gemeenschappelijke terreinen in bezit van een VvE worden hierbij niet aangemerkt als eigen terrein van de aanvrager.
 • U heeft alle omwonenden van percelen binnen 15 meter van de laadlocatie geïnformeerd. Hebben zij bezwaar tegen uw kabelgoot? Geef dit bij de aanvraag aan ons door.
 • Aan het hebben van een laadlocatie kunnen geen rechten worden ontleend. De laadlocatie blijft openbaar te gebruiken, ieder mag hier blijven parkeren. Als we binnen 2 jaar de laadlocatie verwijderen, betalen we de in rekening gebrachte aanlegkosten aan u terug. De gemeente blijft eigenaar van de kabelgoot. Aanlegkosten worden niet terugbetaald als u zelf een verzoek tot verwijderen doet of als we besluiten de kabelgoot te verwijderen omdat deze niet op de juiste manier gebruikt wordt.
 • U mag anderen gebruik laten maken van uw kabelgoot (niet-commercieel). Zolang dit niet leidt tot overlast in de omgeving.

Wij verwijderen uw kabelgoot als

 • De door u te gebruiken elektrische kabel niet veilig is voor gebruik en u na waarschuwing de kabel niet vervangt door een veilige laadkabel.
 • U elektrisch laadt zonder gebruikmaking van de kabelgoot.
 • U aangeeft dat u de kabelgoot niet meer gaat gebruiken. Dit geeft u door via het online formulier.

Kosten aanleg en verwijderen kabelgoot

 • € 120 bij lengte tot 1,20 meter uit de perceelsgrens.
 • € 240 bij lengte van 1,20-2,40 meter uit de perceelsgrens.
 • Later verwijderen kost geen geld. 

Deze bedragen gelden tot we de aanlegkosten opnemen in de legesverordening.

Een aanvraag gedaan, en nu?

Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden bespreken wij ter plaatse met u waar de kabelgoot geplaatst gaat worden. Als omwonenden bezwaar hebben tegen uw aanvraag voor een kabelgoot bespreken we dat met u. Als wij tot akkoord komen en u de kosten tot aanleg heeft betaald, plaatsen we de kabelgoot binnen 4 weken.

Goed om te weten

We plaatsen de kabelgoot pas als we de locatie samen met u besproken hebben en we uw betaling binnen hebben. Heeft u geen elektrische auto meer of gaat u verhuizen? Maak gebruik van het formulier om de kabelgoot te laten verwijderen. Dit is gratis.

Voorwaarden

 • U woont of werkt in Heemskerk.
 • U heeft geen mogelijkheid om uw auto op te laden op uw eigen terrein en er is geen openbare laadpaal binnen 200 meter van uw woon- of werkadres.

Goed om te weten

 • Aanvraag voor een nieuwe openbare laadpaal is gratis.
 • De aanvraag doet u online.

Locaties laadpalen

Op laadkaart.mrae.nl ziet u waar oplaadpalen in Heemskerk staan en waar onlangs aangevraagde laadpalen komen. De proceduretijd tussen het moment van locatiebepaling tot u daadwerkelijk gebruik kunt maken van een laadpaal is op dit moment ongeveer 5 maanden. 23 februari publiceerden we een verkeersbesluit voor 90 laadpaallocaties in Heemskerk. Deze locaties staan vast als de verkeersbesluitprocedure is verlopen. We plaatsen pas een laadpaal op een vastgestelde locatie bij aanvraag van een bewoner of werknemer.

Oplaadpas

Om gebruik te maken van een laadpaal heeft u soms een pas nodig. Op de website van Laadpas.net vindt u informatie over hoe u een oplaadpas aanvraagt.

Laden zonder pas

 • Betalen met bankpas of creditcard. Bij veel laadstations kunt u uw laadsessie betalen met uw bankpas, bankpas of smartphone (Apple of Google Pay). Dit kan in ieder geval bij grote aanbieders als Fastned, Ionity, Shell Recharge en Allego. 
 • Betalen met QR-code. Er zijn ook laadpalen waar u een QR-code scant en op die manier de laadsessie start en betaalt. Vaak heeft u hier een creditcard nodig. 
 • Betalen via een app. Aanbieders van laadpassen hebben ook een app. Hiermee kunt u bij veel laadstations vaak op afstand een laadsessie starten en betalen. Hier moet een laadpas aan gekoppeld zijn, maar die heeft u daarna niet meer nodig. 
 • Betalen met Autocharge. Bij Fastned kunnen de meeste elektrische auto's opladen zonder laadpas. Dit gaat met 'Autocharge'. Met deze techniek herkent de Fastned-lader automatisch de auto en start de laadsessie. Voor Autocharge heeft u de app van Fastned nodig.

Programma Laadinfrastructuur

Het college stelde het programma laadinfrastructuur 2023 - 2030 (pdf, 2 MB) vast op 17 oktober 2023. Met dit programma stimuleren we het gebruik van elektrische auto's. Wat is nieuw?

 • We werken met een laadkaart. Hierop staan vastgestelde locaties om laadpalen te plaatsen. Met deze kaart versnellen we een aanvraag voor een laadpaal met 8 weken.
 • U kunt vanaf uw eigen terrein met een kabelgoot uw elektrische auto op openbare weg opladen. Lees de voorwaarden hierboven.
 • We plaatsen meer laadpalen. Vanaf 1 maart 2024 zijn 90 nieuwe locaties gepubliceerd voor het plaatsen van een laadpaal in Heemskerk. Bent u het niet eens met 1 van deze locaties? U kunt tot 12 april 2024 bezwaar indienen. Bekijk het verkeersbesluit.