Veelgestelde vragen omgevingsvergunning

Het stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning leest u op onze pagina Omgevingsvergunning. Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Heeft u bijvoorbeeld een vraag over de intake- en omgevingstafel? Of een verleende omgevingsvergunning? Mail omgevingsloket@heemskerk.nl of bel 14 0251.

(Ver)bouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen of slopen? Dan heeft u voor het (ver)bouwen misschien een omgevingsvergunning nodig. Doe een check via het Omgevingsloket of u zonder vergunning mag verbouwen.

 • Omgevingsplan: controleer of uw (ver)bouwplan past binnen het omgevingsplan. Het omgevingsplan vindt u bij Regels op de kaart. Voer uw adres in en klik op 'Woongebied 1'.
 • Welstand: we bekijken of het (verbouw)plan voldoet aan de welstandeisen. Of het past binnen de omgeving. Deze eisen staan in de welstandsnota.
 • Andere vergunningen: naast een bouwvergunning kunnen er ook andere vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een inrit, het kappen van een boom of het plaatsen van reclame.
 • Bekijk Wet Natuurbescherming. Het is belangrijk om van te voren te weten of het plan misschien schade aan de natuur veroorzaakt. Bij de aanvraag voor de bouwactiviteit moet een rapport aanwezig zijn. Waaruit blijkt dat dat onderzocht is. En of er gevolgen zijn voor de natuur. Is dat zo? Dan heeft u vaak ook een vergunning nodig volgens de Natuurwet

Natuurwet

Als u een melding doet van start met slopen, komt de informatie automatisch bij OD IJmond binnen. OD IJmond beoordeelt of u rapporten moet aanleveren waaruit blijkt dat geen vergunning nodig is.

Voor mogelijke subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar het Duurzaam Bouwloket. Daar vult u uw adres en huisnummer in om te zien welke regelingen er zijn.

Gemeenten werken nu hard aan de voorbereidingen voor een Nederland zonder aardgas. Ook u kunt alvast een 1e stap zetten. Het Duurzaam Bouwloket helpt u hier gratis bij. Dit is een onafhankelijk energieloket waar u naartoe kunt voor advies en ondersteuning bij het creëren van een woning zonder aardgas en energieneutraal.

Het ontwerpen en bouwen van een nieuw bedrijfspand of het verbouwen van een bestaand bedrijfspand is een groot en heftig project. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe of verbouwde bedrijfspanden volgens de Europese regels energieneutraal zijn.

Het is verstandig om nu al te zorgen dat uw pand aan deze regels voldoet. Omdat een bedrijfspand vele jaren meegaat. Duurzaam bouwen is misschien duurder in het begin. Maar op de lange termijn bespaart u geld. Lees meer over duurzaam bouwen op GreenBiz IJmond.

In bepaalde gevallen is het toegestaan om in de achtertuin van een huis een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen. Het is ook mogelijk om een aanbouw, uitbouw of losstaand bijgebouw te verbouwen tot een tijdelijke mantelzorgwoning. Soms zelfs zonder vergunning.

Ontving u een omgevingsvergunning? Dan krijgt u van ons het verzoek om door te geven wanneer u begint met de bouw of sloop. En wanneer u klaar bent. Geef dit door via het webformulier Bouwstart en gereedmelding.

Slopen

Vaak is het voldoende om een melding te doen. Behalve als het gaat om een monument. Doe de vergunningscheck bij het Omgevingsloket om te weten of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. Daar kunt u ook meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.

Is uw woning gebouwd voor 1993? Dan is het vaak nodig om een asbestinventarisatie te doen. Dit doet u voordat u een melding of vergunning aanvraagt. Een asbestinventarisatierapport moet door een gecertificeerd bedrijf worden opgesteld. Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over asbest.

Let op de Natuurwet. Het kan zijn dat er bij uw melding of vergunning om een onderzoeksrapport wordt gevraagd in verband met de soortenbescherming. Soms heeft u ook een vergunning nodig volgens de regels van de Natuurwet. OD IJmond beoordeelt of u dit nodig heeft. Uw aanvraag komt direct bij hen terecht via uw sloopmelding.

Maken of wijzigen in-/uitrit

Voor het maken of wijzigen van een in-/uitrit heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De uitzonderingen staan in Hoofdstuk 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening. De kosten voor het aanleggen van de in- en uitrit worden betaald door degene die de aanvraag doet. Deze kosten komen bovenop de kosten van de vergunning.

Voor het aanleggen en of veranderen van een in- of uitrit heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De uitzonderingen voor een vergunningsplicht leest u in hoofdstuk 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening.

De aanvraag beoordelen we op basis van een aantal regels en we wijzen het alleen af:

 • Als het gevaarlijk zou zijn voor het verkeer op de weg.
 • Als de uitweg ten koste zou gaan van een openbare parkeerplaats of openbaar groen zonder noodzaak.
 • Als het perceel al een andere uitweg heeft. En het aanleggen van een 2e uitweg ten koste zou gaan van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.

Ja. Bent u niet de eigenaar van het terrein? Dan moet u toestemming hebben van de eigenaar. Bijvoorbeeld: is het nodig om een lantaarnpaal te verplaatsen? Dan worden de kosten hiervoor ook aan de persoon die het initiatief neemt doorberekend.

Brandveilig gebruik bouwwerken

Soms moet u een vergunning aanvragen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Dit kan via het Omgevingsloket. Een vergunning is nodig in deze situaties:

 • Het gebouw biedt dagverblijf aan meer dan 10 personen.
 • Het gebouw biedt nachtverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar.
 • Het gebouw biedt nachtverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen en hotels.

Voor sommige gebouwen is een melding voldoende. Dit geldt als er meer dan 50 personen verblijven. Zoals bij middelbare scholen, kantoren, sportfaciliteiten, winkelcentra en supermarkten.

Monumenten

Gaat u een monument herstellen, veranderen of onderhouden? Dan is de kans groot dat u een vergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Ga naar onze pagina Monumenten voor de monumentenlijst van Heemskerk en het beleid van monumenten of subsidies.

Voor aanpassingen aan een monument (met uitzondering van gewoon onderhoud) is bijna altijd een vergunning nodig. Wij raden u daarom aan om altijd eerst een conceptverzoek in te plannen. Dit doet u voordat u een officiële aanvraag doet. We leggen uw plan dan voor aan de erfgoedcommissie. U kunt aanwezig zijn om uw plan toe te lichten. Op deze manier kunt u mogelijke noodzakelijke aanpassingen of beperkingen ontdekken en meenemen bij de formele aanvraag.

Vul het webformulier Bouwstart en gereedmelding in. Als bijlage kunt u ook de rekeningen toevoegen voor de uitbetaling van de subsidie.

Boom kappen

Als de boom als waardevolle boom op de (digitale) groene kaart staat. Vraag de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Staat de boom niet op de groene kaart en voldoet u aan de Wet natuurbescherming? Dan kunt u de boom zonder vergunning kappen. Heeft u toch nog een vraag, stuur dan een mail naar omgevingsloket@heemskerk.nl.

In hoofdstuk 4.10 en 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staan de regels voor het kappen, herplanten en mogelijke ontheffing. Wij kunnen eisen dat u een nieuwe boom plant.

Reclame

Wilt u reclame maken op een gebouw, huis, bedrijf of object dat vastzit in de grond? Zoals een hek of een bord? Houd u dan wel aan de regels. Misschien moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 4:15) staan de situaties waarin u geen vergunning nodig hebt.

De gemeente laat geen reclame toe die:

 • Het uiterlijk van het dorp negatief beïnvloedt of schade toebrengt aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
 • Een gevaar vormt voor de veiligheid van het verkeer.
 • De omgeving te veel overlast bezorgt.

In de welstandsnota staan regels waar elke aanvraag aan moet voldoen. Maar ook specifieke regels per gebied. Zoals woongebieden, bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Als u een reclamezuil of lichtbak met reclame wilt plaatsen heeft u meestal een bouwvergunning nodig. U kunt deze vergunning tegelijk met de reclamevergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Milieuactiviteiten

Start u een nieuw bedrijf? Of verandert een bestaand bedrijf? Dan zijn er regels waaraan u moet voldoen op het gebied van afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Het kan zijn dat u bij het opstarten van uw bedrijf een melding moet doen. Of een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen via het Omgevingsloket.

Eerst moet u weten of uw bedrijf een Type A, B of C is. Daarna vraagt u een omgevingsvergunning aan. Neem contact op met Omgevingdienst IJmond. Of doorloop de module Maatregelen op Maat via het Omgevingsloket om hier achter te komen.