Toegekende subsidies

Jaarlijks kent de gemeente subsidies toe aan allerlei organisaties voor uiteenlopende maatschappelijke doeleinden. Om inzicht te geven aan welke organisaties subsidie is toegekend en voor welke activiteit of project is een subsidieregister gemaakt. In dit register zijn per jaar de toegekende subsidies te bekijken.

Het overzicht hierboven wordt periodiek bijgewerkt. Het kan dus voorkomen dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar opgenomen zijn.
Let op de datum waarop het overzicht voor het laatst is bijgewerkt.