Collecteren in Heemskerk

Collecteren is een inzameling van geld. U mag alleen een openbare collecte organiseren als u geplaatst bent op het collecterooster.

Op het collecterooster staan:

  • De instellingen die op het landelijke rooster van het Centraal Bureau Fonsenwervering (CBF) staan.
  • De instellingen die een plaatselijke vergunning van de gemeente hebben gekregen.
  • Bepaalde instellingen (met een keurmerk Centraal Bureau Fondswerving of anbi-status), die hun collecte bij de gemeente hebben gemeld.

Vergunning aanvragen

U kunt uw aanvraag (per post of e-mail) richting aan het college van burgemeester en wethouders.  Er worden in principe uitsluitend vergunning afgegeven in een vrije periode, zodat er geen twee huis aan huis collectes tegelijk plaatsvinden. De vrije periodes kunt u inzien in het rooster van de gemeente Heemskerk op de site van het CBF.

Aan het indienen van een aanvraag zijn legekosten verbonden. U ontvangt binnen 8 weken een beslissing van het college.

Website van het CBF