Kwijtschelding belasting en heffingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat u soms geen, of maar een deel van de belasting hoeft te betalen.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Gevolgen coronavirus
Door gevolgen van het coronavirus is er vertraging bij het behandelen van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.
Vul bij een aanvraag altijd uw e-mailadres in, zodat we de aanvraag snel kunnen afhandelen.
Vanaf het moment van aanvraag wordt de inning opgeschort totdat een beslissing op uw verzoek is genomen.

Mocht u een afwijzing hebben ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 dan worden tot 1 juli 2020 geen aanmaningen/herinneringen aan u verzonden.

Voorwaarden

Het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen of u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding. Ook een (in verhouding tot uw inkomen) hoge huur en een inkomen/uitkering rond of net boven het bijstandsniveau dan wel een AOW-uitkering, eventueel aangevuld met een klein pensioen, kan aanleiding zijn om in aanmerking te komen. U komt niet voor kwijtschelding in aanmerking als u:

 • Een auto bezit met een hogere waarde dan € 2.269,00 (tenzij de auto wegens medische redenen of voor het werk onmisbaar is).
 • Overwaarde hebt op uw eigen woning.
 • In het bezit bent van vermogen.

Automatische kwijtschelding

Wanneer kwijtschelding aan u is verleend over het jaar 2018, dan heeft er met uw toestemming een geautomatiseerde toets plaatsgevonden. Dit houdt in dat er een gegevensvergelijking plaatsvindt tussen de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) en de Uitkeringsinstantie Werkgevers Verzekeringen (UWV).

Bij toekenning van de automatische kwijtschelding is het aanslagbedrag € 0,00.

Mocht het niet lukken om de kwijtschelding geautomatiseerd vast te stellen, dan heeft de gemeente meer informatie van u nodig. U wordt dan alsnog in de gelegenheid gesteld om digitaal een aanvraag in te dienen. Deze informatie wordt vervolgens per e-mail aan u verstrekt. Als de geautomatiseerde toets niet is gelukt, kan de gemeente de volgende documenten (bewijsstukken) vragen:

 • In het geval van een huurhuis: meest recente huurspecificatie en eventueel een huurtoeslag overzicht.
 • In het geval van een huiseigenaar: laatste jaargegevens hypotheek en voorlopige aanslag belastingdienst.
 • Meest recent bewijs van inkomsten: loonstrook, uitkeringsspecificatie.
 • Belasting: voorlopige teruggave heffingskortingen.
 • Beschikking kindgebonden budget.
 • Kopie overschrijving alimentatie (betaald of ontvangen).
 • Meest recente bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen (ook partners als er sprake is van een partner).
 • Financieringscontract auto.
 • Kopie ziektekostenverzekering en zorgtoeslag.
 • Bij schulden belastingdienst: overzicht betalingsregeling.
 • Bij faillissement: kopie van de beschikking van de rechtbank.
Kwijtschelding belastingen [DigiD]

Vragen en antwoorden