Kwijtschelding belasting en heffingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat u soms geen, of maar een deel van de belasting hoeft te betalen.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Voorwaarden

Het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen of u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding. Ook een (in verhouding tot uw inkomen) hoge huur en een inkomen/uitkering rond of net boven het bijstandsniveau dan wel een AOW-uitkering, eventueel aangevuld met een klein pensioen, kan aanleiding zijn om in aanmerking te komen. U komt niet voor kwijtschelding in aanmerking als u:

 • Een auto bezit met een hogere waarde dan € 2.269,00 (tenzij de auto wegens medische redenen of voor het werk onmisbaar is).
 • Overwaarde hebt op uw eigen woning.
 • In het bezit bent van vermogen.

Automatische kwijtschelding

Wanneer kwijtschelding aan u is verleend over het jaar 2021, dan heeft er met uw toestemming een geautomatiseerde toets plaatsgevonden. Dit houdt in dat er een gegevensvergelijking plaatsvindt tussen de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) en de Uitkeringsinstantie Werkgevers Verzekeringen (UWV).

Bij toekenning van de automatische kwijtschelding is het aanslagbedrag € 0,00.

Mocht het niet lukken om de kwijtschelding geautomatiseerd vast te stellen, dan heeft de gemeente meer informatie van u nodig. U wordt dan alsnog in de gelegenheid gesteld om digitaal een aanvraag in te dienen. Deze informatie wordt vervolgens per e-mail aan u verstrekt. Als de geautomatiseerde toets niet is gelukt, kan de gemeente de volgende documenten (bewijsstukken) vragen:

 • In het geval van een huurhuis: meest recente huurspecificatie en eventueel een huurtoeslag overzicht.
 • In het geval van een huiseigenaar: laatste jaargegevens hypotheek en voorlopige aanslag belastingdienst.
 • Meest recent bewijs van inkomsten: loonstrook, uitkeringsspecificatie.
 • Belasting: voorlopige teruggave heffingskortingen.
 • Beschikking kindgebonden budget.
 • Kopie overschrijving alimentatie (betaald of ontvangen).
 • Meest recente bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen (ook partners als er sprake is van een partner).
 • Financieringscontract auto.
 • Kopie ziektekostenverzekering en zorgtoeslag.
 • Bij schulden belastingdienst: overzicht betalingsregeling.
 • Bij faillissement: kopie van de beschikking van de rechtbank.
Kwijtschelding belastingen [DigiD]

Vragen en antwoorden