Kwijtschelding belasting en heffingen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat u soms geen of maar een deel van de belasting hoeft te betalen.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

 • Waterschapsbelasting.
 • Afvalstoffenheffing.
 • Rioolheffing.
Kwijtschelding belastingen [DigiD]

Voorwaarden

Is uw inkomen relatief laag? En heeft u hoge huurkosten? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding. Dit geldt vooral:

 • Als uw inkomen rond of net boven het bijstandsniveau ligt.
 • Of als u een AOW-uitkering ontvangt.
 • Mogelijk aangevuld met een klein pensioen.

U komt niet voor kwijtschelding in aanmerking als u:

 • Een auto bezit met een hogere waarde dan € 3.350,00. Tenzij de auto wegens medische redenen of voor het werk onmisbaar is.
 • Overwaarde hebt op uw eigen woning.
 • In het bezit bent van vermogen.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u kwijtschelding voor het jaar 2022? Dan is er een automatische controle uitgevoerd met uw toestemming. Hierbij zijn gegevens vergeleken tussen de Belastingdienst, de RDW en het UWV.

Leverde de automatische controle niet genoeg informatie op? Dan zullen wij u om extra gegevens vragen. U kunt dan uw aanvraag digitaal indienen. De benodigde informatie ontvangt u per e-mail. Als de geautomatiseerde toets niet lukte. Dan kunnen we om de volgende bewijsstukken vragen:

 • In het geval van een huurhuis: meest recente huurspecificatie. En mogelijk een huurtoeslagoverzicht.
 • In het geval van een huiseigenaar: laatste jaargegevens hypotheek en voorlopige aanslag belastingdienst.
 • Meest recent bewijs van inkomsten: loonstrook of uitkeringsspecificatie.
 • Belasting: voorlopige teruggave heffingskortingen.
 • Beschikking kindgebonden budget.
 • Kopie overschrijving alimentatie: betaald of ontvangen.
 • Meest recente bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen. Zo ook partners. Als er sprake is van een partner.
 • Financieringscontract auto.
 • Kopie ziektekostenverzekering en zorgtoeslag.
 • Bij schulden belastingdienst: overzicht betalingsregeling.
 • Bij faillissement: kopie van de beschikking van de rechtbank.

Vragen en antwoorden

Nee, u hoeft geen betalingen te doen totdat u een beslissing heeft ontvangen over uw aanvraag voor kwijtschelding. De belastingaanslagen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd, worden tijdelijk stopgezet en er wordt niet geïnd. Totdat er een beslissing is genomen over uw aanvraag.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing.
 • Rioolheffing.

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als u:

 • Een klein pensioen of een uitkering ontvangt.
 • Een inkomen heeft op bijstandsniveau.
 • Of als u een inkomen met een AOW-uitkering heeft.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Bel: (0)14 0251.

Nee, dat is niet mogelijk. 

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen? Dan pas kunt u kwijtschelding aanvragen. U kunt ook achteraf kwijtschelding aanvragen. Binnen 3 maanden na de betaling van uw laatste aanslag.

Ja. U kunt alleen 1 keer in beroep gaan tegen een afwijzing van uw verzoek voor kwijtschelding. Doe dit binnen 10 dagen na de datum van het besluit. Het beroep richt u aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Ja. U ontvangt altijd een WOZ-beschikking. Ook als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Met de WOZ-beschikking informeren we u over de waarde van uw woning.

Ja. Als u bij uw familie, vrienden en kennissen geen hulp kan krijgen en u bent niet in staat om het formulier in te vullen: dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak bij ons. Bel: (0)14 0251.

Zorg ervoor dat u voor de afspraak uw DigiD-inlogcode meeneemt. Heeft u nog geen DigiD? Vraag een DigiD inlogcode aan.