Iedereen doet mee

Illustratie vrouwen op een bankje

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat u extra kosten heeft, die u niet kunt betalen. De gemeente Heemskerk kan die extra kosten misschien vergoeden. Dat gebeurt met de minimaregelingen of de bijzondere bijstand. Om het zo makkelijk mogelijk voor u te maken, vindt u hieronder alle informatie bij elkaar.
U kunt met één formulier digitaal een aanvraag doen voor verschillende regelingen die de gemeente aanbiedt.

Wanneer heb ik recht op deze extra vergoedingen?

De regelingen gelden alleen voor inwoners van Heemskerk. Heeft u een laag inkomen en weinig eigen bezit (vermogen)? Dan heeft u kans dat u in aanmerking komt.
Afhankelijk van hoeveel geld u verdient kunt u een beroep doen op hulp van de gemeente. Bekijk de actuele inkomensgrens.

 

Informatie opvragen Doe een aanvraag (DigiD) Wijzigingen melden

Minimaregelingen

Illustratie man, vrouw en kinderen met bloemen

Als u moet rondkomen van een minimum inkomen, biedt de gemeente regelingen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten en soms ook goederen. Voorbeelden zijn een tegemoetkoming in kosten voor huisraad, lidmaatschap van een sportvereniging en schoolgeld. Er is ook een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast is er een speciale regeling voor kinderen (het Kindpakket). Deze regeling is om een vergoeding te vragen voor de kosten van de kinderen voor bijvoorbeeld schoolkamp, een fiets, een computer/laptop/tablet, muziekles en een zwemcursus voor het A-diploma.

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm (hier vindt u de normbedragen).
 • U bent 18 jaar of ouder (thuiswonende studerende kinderen komen niet in aanmerking).
 • U staat ingeschreven in de gemeente Heemskerk.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering.

Uw aanvraag

 • U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht.
 • U kunt een vergoeding ook in natura krijgen / aanvragen.
 • U maakt kosten voor deelname aan sociaal culturele activiteiten.

In de vergoedingenlijst minimaregelingen en bijzondere bijstand gemeente Heemskerk staan de maximale vergoedingen per kalenderjaar.

Voorwaarden Kindpakket

 • U bent ouder(s) en verzorger(s) met kind(eren) van 4 tot 18 jaar.
 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm of
  Uw inkomen is hoger dan 110% van de bijstandsnorm en u krijgt ondersteuning op grond van de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) of de wet sanering natuurlijke personen (WSNP).
 • U maakt kosten voor maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten van uw kinderen.

Specifieke vergoedingen voor kinderen

 • Voor tegemoetkoming in de kosten van muziekonderwijs in het Cultuurhuis Heemskerk geldt:
  • Dat het moet gaan om kinderen tot 18 jaar.
  • Dat de vergoeding van de kosten 50% is.
  • Tot maximaal € 710,50 per kalenderjaar per kind.
 • U kunt de kosten van zwemles en afzwemmen voor diploma A vergoed krijgen. Voorwaarde is dat het kind 5 jaar of ouder is.
 • U kunt de kosten van een laptop/tablet/computer vergoed krijgen. Voorwaarden zijn:
  • Het kind is tussen 9 en 18 jaar.
  • Het kind moet op een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding (MBO) zitten.
  • Een aanvraag kan 1 keer in 5 jaar, per gezin.
  • Er gelden maximum bedragen.
 • U kunt de kosten voor een fiets vergoed krijgen. De voorwaarden zijn:
  • Het kind is tussen 6 en 18 jaar zijn.
  • Geen fiets hebben, of de fiets is dringend aan vervanging toe.
  • Er gelden maximum bedragen en leeftijdscategorieën.

Individuele inkomenstoeslag

Illustratie man leest in stoel

Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag. U kunt de toeslag aanvragen als:

 • U minimaal 3 jaar een inkomen heeft ontvangen, dat niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Hier vindt u de normbedragen.
 • U hebt vanaf 21 jaar of ouder recht, maar bent wel jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U staat ingeschreven in Heemskerk.
 • U hebt langdurig een laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering.

Vraag de eenmalige energietoeslag aan tot 1 maart 2023

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum kunnen een vergoeding van €1300,- aanvragen. Dit kan tot en met 1 maart 2023 via www.heemskerk.nl/energietoeslag.

Bijzondere bijstand

Illustratie vrouw en persoon achter computer

Via de bijzondere bijstand vergoedt de gemeente noodzakelijke extra kosten, die u zelf niet kunt opbrengen. Het gaat hierbij om kosten die bovenop uw gewone uitgaven (eten, drinken, huur, kleding etc.) komen. Vaak gaat het om een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage of een deel van de totale kosten. De gemeente beoordeelt of het inderdaad om noodzakelijke extra kosten gaat.

De bijzondere bijstand is er voor iedereen met een minimuminkomen. Let wel op dat als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm, u misschien toch recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding. Waar u bijzondere bijstand voor kunt aanvragen vindt u volledig beschreven in de regelgeving op de website Overheid.nl.

Voorwaarden

 • U bent een inwoner van de gemeente Heemskerk.
 • U bent 18 jaar en ouder en hebt een laag inkomen of vermogen.
 • U moet de kosten maken (noodzakelijk) en deze komen ergens anders niet voor een vergoeding in aanmerking.

Uw aanvraag

Voor een aanvraag Bijzondere bijstand moet u rekening houden met het volgende:

 • Doe uw aanvraag voordat u zelf kosten maakt.
 • Als u de kosten al heeft gemaakt, kunt u tot maximaal 3 maanden later alsnog een aanvraag doen. De gemeente gaat na of het nodig was om de kosten te maken.
 • Als uw aanvraag gaat over kosten van meer dan 3 maanden oud, doet de gemeente onderzoek naar of er iets dringends is geweest en u de kosten wel moest maken.

U ondertekent de aanvraag met DigiD. Als u een partner heeft, moet ook uw partner de aanvraag met de eigen DigiD ondertekenen.

Heeft u een algemene vraag over bijzondere bijstand? Stel deze dan via het formulier 'Informatie opvragen'.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie

Meer weten

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier?

Ja, als u in uw omgeving (familie, vrienden en kennissen) geen hulp heeft én u bent niet in staat om het formulier in te vullen, kunt u hiervoor terecht bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente via 14 0251. Zorg ervoor dat u uw DigiD-inlogcode meeneemt naar de afspraak. Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar de website www.digid.nl om een inlogcode aan te vragen.