Omgevingsvergunning

Wilt u iets veranderen aan uw omgeving? Zoals een in- of uitrit aanleggen, een boom kappen of uw monument aanpassen. U heeft misschien een omgevingsvergunning (toestemming) nodig. Soms doet u alleen een melding.

Via het Omgevingsloket checkt u of een vergunning nodig is. Of dat een melding genoeg is. Dit doet u voordat u een aanvraag doet. Is er een vergunning nodig? Volg de 8 stappen uit het stappenplan. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en andersom.

8 stappen omgevingsvergunning

Volg deze 8 stappen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Onze tip: vraag eerst een conceptverzoek aan. Dat is stap 2. U krijgt tijdens dit overleg advies van ons. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Doe dit voordat u een formele aanvraag opstuurt.

Heeft u (bouw)plannen voor uw perceel. En wilt u weten of iets vergunningsvrij mogelijk is? Of wilt u weten of uw wensen binnen het bestemmingsplan passen? Antwoorden op deze vragen kunt u zelf vinden.

Het bestemmingsplan met alle regels die gelden op uw perceel staat op Ruimtelijke Plannen. De landelijke regels voor bouwen zonder vergunning staan op Omgevingsloket en op Vergunningvrij bouwen. Op deze site doet u ook meteen een vergunningscheck. Ook kunt u direct een conceptverzoek of omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u twijfels? Of weet u niet hoe u het formulier moet invullen op de landelijke website? Vraag iemand om u hierbij te helpen. Zoals de leverancier van uw dakkapel, een stedenbouwkundig bureau of een aannemer.

U kunt ook iemand machtigen om namens u het conceptverzoek of omgevingsvergunning aan te vragen. 

Twijfelt u of iets vergunningsvrij is? Of zag u in het bestemmingsplan dat uw plannen niet mogen? Wilt u weten of wij bereid zijn om met u mee te werken aan een ontheffing of uitgebreide procedure? Vraag een conceptverzoek aan via Omgevingsloket. Wij beoordelen uw verzoek en u krijgt advies van ons.

Er zijn 2 soorten conceptverzoek: eenvoudig en complex

  • Eenvoudig conceptverzoek: de afwijking van het bestemmingsplan is minimaal. Er zijn slechts een paar vakgebieden nodig om advies te geven. Met vakgebieden bedoelen we een beleidsmedewerker verkeer of groen. Of een stedenbouwkundige. 
  • Complex conceptverzoek: de afwijking van het bestemmingsplan is groot. Of er zijn meerdere afwijkingen. Eén of meerdere vakgebieden moeten advies geven.

Op basis van uw aanvraag bepalen we welk overleg nodig is. Beide conceptverzoeken beoordelen we op de intaketafel (stap 3).

Kosten conceptverzoek

Aan het conceptverzoek zijn leges (kosten) verbonden. Een eenvoudig conceptverzoek kost 150,-. Bij een complex conceptverzoek zijn de kosten €150,- plus €1000,- per omgevingstafel. Deze bedragen gelden voor 2023. De kosten verrekenen we met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

We beoordelen eenvoudige en complexe conceptverzoeken allebei op de intaketafel. Daar kijken we of het initiatief goed is.

Eenvoudig conceptverzoek

Is het initiatief goed? Dan kunt u via het omgevingsloket een aanvraag indienen. Zijn kleine aanpassingen aan uw plan nodig? Dan informeren wij u daarover via e-mail als reactie op het conceptverzoek.

Complex conceptverzoek

Is de afwijking van het bestemmingsplan te groot? En is dus een complex conceptverzoek nodig? Dan wijzen we een casemanager complexe vergunningen aan uw conceptverzoek toe. Een complex conceptverzoek behandelen we op de omgevingstafel.

Voordat we het op de omgevingstafel behandelen doen we eerst nog andere acties. Denk aan: aanvullend onderzoek, uitwerkingen of aanpassingen aan het initiatief. De casemanager houdt u hiervan op de hoogte. De toegewezen casemanager is uw vaste contactpersoon voor al uw vragen voor het conceptverzoek. 

Kosten omgevingstafel

De kosten voor het bespreken van een complex conceptverzoek op de omgevingstafel kost € 1000,- per tafel (2023). Deze kosten verrekenen we met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Tijdens de omgevingstafel bespreken we uw complexe conceptverzoek. Dit gebeurt met uw casemanager, verschillende vakgebieden en samenwerkingspartners. Zoals de GGD, VRK en Omgevingsdienst IJmond.

U wordt uitgenodigd voor een overleg waar u uw plannen kunt uitleggen. Ook kunt u vragen stellen aan de ambtenaren en samenwerkingspartners. Het kan ook zijn dat zij vragen hebben voor u. Dan kunt u die meteen beantwoorden. Samen kijken we hoe we uw plan nog beter kunnen maken.

De intake- en omgevingstafel zijn vooral bedoeld om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een plan kan worden ingepast in de omgeving. Het betrekken van belanghebbenden hierin is niet nieuw. Met de invoering van de Omgevingswet moeten alle aanvragers van een omgevingsvergunning aangeven of:

  • Ze de buren en bewoners in hun omgeving hebben betrokken bij hun plannen;
  • Hoe ze dat hebben gedaan;
  • En wat het resultaat is.

De mate en vorm van participatie moeten wel passen bij de impact van uw plan/initiatief op de omgeving. Soms is participatie verplicht. Dan informeren we u hierover. Zodat u de juiste stappen kunt nemen.

Misschien hebben omwonenden ideeën en wensen waaraan u kunt voldoen. Waardoor u lange bezwaar- en beroepsprocedures kunt voorkomen. In de meeste gevallen mag u zelf bepalen hoe u participeert.

In onze leidraad participatie vindt u meer informatie over participatie en belangrijke aandachtspunten.

Nam u deel aan participatie? Dan kan het zijn dat uw plan opnieuw naar de omgevingstafel moet. Dit kan op uw verzoek zijn. Maar ook omdat we dit nodig vinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw plannen voor veel onrust hebben gezorgd in de omgeving. U bespreekt dit met uw casemanager.

Zowel u als initiatiefnemer als de gemeente hebben belang bij een zorgvuldige voorbereiding van een aanvraag. Tijdens de 2e omgevingstafel kunnen bijvoorbeeld ook andere betrokkenen aanwezig zijn. Zodat we samen:

  • De zorgen kunnen onderzoeken;
  • Vragen kunnen beantwoorden;
  • Of mogelijk aanpassingen kunnen doen.

Als u alle informatie heeft verzameld voor de omgevingsvergunning, doet u de definitieve aanvraag via Omgevingsloket.

Wanneer uw aanvraag bij ons binnenkomt, controleren wij of alle documenten aanwezig zijn. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om de ontbrekende documenten aan te leveren.

Voor een omgevingsvergunning gelden landelijke eisen voor het aanvragen. Deze eisen vindt u in de regeling omgevingsrecht (Mor).

Is de aanvraag compleet? Dan informeren we u over de procedure. Daarna volgt een inhoudelijke beoordeling.

Heeft u de omgevingsvergunning ontvangen? Dan mag u meestal beginnen met bouwen of verbouwen. Let op! Het is belangrijk om altijd de voorwaarden in het besluit te lezen. Want?

  • Soms gaat de vergunning pas in na de bezwaar- en beroepstermijn;
  • Of u moet nog goedgekeurde constructiegegevens aanleveren.

De vergunning sturen we per e-mail naar u of uw gemachtigde.

U krijgt het verzoek om de start van de bouwwerkzaamheden online te melden. Dit doet u ook wanneer u klaar bent met de werkzaamheden.

Vragen?

Bekijk eerst de vragen en antwoorden bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op. Mail ons: omgevingsloket@heemskerk.nl. Of bel naar 14 0251.