Inwoners sneller uit de schulden door verkorten aflostermijn

We helpen inwoners die al vóór 1 juli 2023 een schuldregeling met een aflostermijn van 36 maanden hadden. Vanaf 1 juli 2023 is de aflostermijn van het schuldentraject verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Ook voor de groep die sinds 7 februari 2023 in een schuldentraject zit, geldt nu de aflostermijn van 18 maanden. We vullen de verminderde opbrengst voor schuldeisers aan.

De gemeenteraad van Heemskerk wil alle inwoners kans bieden op een toekomst zonder geldzorgen. In lijn daarmee start een lokale overgangsregeling voor lopende schuldregelingen. Zodat inwoners die vóór 1 juli 2023 met een schuldentraject zijn gestart sneller schuldenvrij zijn. Hierdoor zijn zij sneller uit de financiële zorgen.

Terugval voorkomen

Inwoners krijgen begeleiding om terugval te voorkomen. De begeleiding kan langer zijn dan 18 maanden. Schuldeisers vragen om begeleiding van de inwoners met schulden om te voorkomen dat inwoners in de herhaling vallen.

Doel van de verkorting aflostermijn

Het doel van de verkorting van de aflostermijn van het schuldentraject naar 18 maanden is:

  • De drempel voor een aanvraag schuldhulpverlening verlagen.
  • Inwoners sneller helpen om schuldenvrij te zijn.
  • De wettelijke schuldsanering beter te laten aansluiten op de gemeentelijke schuldhulp.

Wethouder Ron Suanet (Armoedebestrijding): "Heemskerkse inwoners met schulden moeten zo snel mogelijk schuldenvrij worden om weer positief naar de toekomst te kunnen kijken. De gemeente helpt deze inwoners om te voorkomen dat zij weer in de schulden raken. Landelijk komt er geen overgangsregeling voor mensen die in een schuldregeling stapten vóór 1 juli 2023. Ik ben dan ook blij dat de gemeenteraad van Heemskerk gekozen heeft voor een eigen overgangsregeling. Heeft u schulden? Neemt contact op met de gemeente, we kunnen u hiermee helpen. Een toekomst zonder geldzorgen, dat gun ik onze inwoners."

Wat betekent dit voor de Heemskerkse inwoners

Onder voorwaarde dat alle schuldeisers die nog geld moeten krijgen akkoord zijn met deze overgangsregeling, ontvangen zij wel de 36 maanden aflossing. Alleen betalen wij eerder dan gepland de rest. Hierna beëindigt de schuldregeling en volgt nazorg en begeleiding. Lopende trajecten vanaf 7 februari 2023 komen in aanmerking voor de regeling.