Onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongvolwassenen

Op 8 april ging de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 van start. Dit is een groot online vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar.

Tot en met 7 juli 2024 hebben jongvolwassenen in heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder fysieke en mentale gezondheid, welzijn, leefstijl, genotmiddelengebruik en sociale omgeving. Om een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen de vragenlijst invullen. Jij kan daarbij helpen!

  • Ben je tussen de 16 en 25 jaar? Vul de vragenlijst in op jongerenmonitor.nl!  
  • Ben je niet tussen de 16 en 25 jaar; breng het onderzoek dan onder de aandacht bij jouw bekenden tussen de 16 en 25.

Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. Daarmee kunnen we als gemeente, samen met de GGD en jongerenwerk, beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. We verwachten de resultaten begin 2025.

Meer weten?

Ga naar de website van GGD Kennemerland. De resultaten staan begin 2025 online.