Buurtmelding

Wilt u een melding (of klacht) doorgeven over de openbare ruimte? Zoals een losliggende tegel, kapotte lamp, loshangende tak of overvolle prullenbak? Dan kunt u dit zelf online doen op Fixi.nl. Er is ook een Fixi-app. Deze is te downloaden voor Apple en Android.

Maak een melding

Maakt u een melding in Fixi, dan wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van uw melding. Bij een anonieme melding krijgt u geen terugkoppeling van uw melding.

Wat is de openbare ruimte? 

Onder openbare ruimte vallen bijvoorbeeld verlichting, riolering, bestrating, straatmeubilair en speelvoorzieningen, groenvoorziening, vervuiling van de woonomgeving, veiligheidsproblemen of (drugs)overlast. 

Heeft u een vraag? Check de veelgestelde vragen. Misschien staat het antwoord op uw vraag hier tussen.

Spoed of een gevaarlijke situatie?

Bel de gemeente via 14 0251. Ook buiten de reguliere openingstijden.

Heeft u een vraag over ons beleid of de inrichting van de openbare ruimte?

Mail naar post@heemskerk.nl of bel 14 0251.