Buurtmelding

Wilt u iets melden over de openbare ruimte? Zoals een losliggende tegel, kapotte lamp, loshangende tak of overvolle prullenbak? Dat kan via Fixi.nl. Of met de Fixi-app voor Apple en Android.

Maak een melding

Als u een melding doet op Fixi, houden we u op de hoogte. Meldt u anoniem? Dan krijgt u geen terugkoppeling.

Wat is de openbare ruimte? 

Bijvoorbeeld verlichting, riolering, bestrating, straatmeubilair en speelvoorzieningen, groenvoorziening, vervuiling van de woonomgeving, veiligheid of (drugs)overlast.

Heeft u een vraag? Check de veelgestelde vragen.

Spoed of een gevaarlijke situatie?

Bel ons via 14 0251. Ook buiten onze gewone openingstijden.

Heeft u een vraag over ons beleid of de inrichting van de openbare ruimte?

Mail naar post@heemskerk.nl of bel 14 0251.

Meer informatie

  • Een melding kan leiden tot handhavingsacties. Lees meer in het VTH-beleid 2021-2024 (pdf, 899 KB).
  • Bij ODIJmond leest u het 'Uitvoeringskader' en de 'Strategie Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving Milieu. Hierin staan de prioriteiten en strategie├źn voor de handhaving van overtredingen binnen het beleidsveld milieu.