Buurtmelding

Wilt u een melding (of klacht) doorgeven of een vraag stellen over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over verlichting, riolering, bestrating, verkeerssituaties, onderhoud van straatmeubilair en speelvoorzieningen, groenvoorziening, vervuiling van de woonomgeving, veiligheidsproblemen of (drugs)overlast. U kunt uw melding of klacht makkelijk zelf doorgeven op de site Fixi.nl.
Er is ook de Fixi-app. Deze is te downloaden voor Apple en voor Android.

Bij spoed kunt u ook buiten de reguliere openingstijden van de gemeente bellen naar het algemene nummer (0)14 0251.

Maak een melding