Veelgestelde vragen buurtmelding

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen uit de buurtmeldingenapp van Heemskerk. Misschien staat het antwoord op uw vraag er al tussen. 

Binnen de gemeente Heemskerk is er een openbaar toilet dat voor iedereen toegankelijk is. U vindt het openbare toilet bij restaurant Brafoer. Adres: Burgemeester Nielenplein 44. 

De gratis kraanwatertappunten vindt u:

  • In de Maasstraat bij het Ark-terrein;
  • Op het plein voor het gemeentehuis;
  • Bij het Cruijff Court;
  • Op het Burgemeester Nielenplein.

Alleen als u dit zelf wilt. In Heemskerk is Open Dutch Fiber/T-Mobile bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk. In het najaar van 2022 start Delta Fiber hiermee. De gemeente verleent een vergunning aan deze bedrijven voor de aanleg van de netwerken. Dit zijn open netwerken waar verschillende providers gebruik van kunnen maken. 

Open Dutch Fiber/T-Mobile en Delta Fiber benaderen bewoners om een aansluiting te nemen. U bent niet verplicht om dit te doen. Als u wel een aansluiting wilt, kunt u zelf bepalen voor welk bedrijf u kiest. Het kan zijn dat u al glasvezel heeft. Check dit vooral eerst bij uw huidige provider.

HVC bekijkt de vulgraad van de ondergrondse containers voor restafval op afstand. HVC gebruikt deze gegevens om de ondergrondse containers te legen. Het is niet mogelijk om ze tussendoor te legen. HVC leegt de grondstoffencontainers volgens een schema. Hoe vaak zij de containers legen, hangt af van de plek waar de containers staan. Dit kan op elke plek anders zijn. Moet HVC volgens u de grondstoffencontainers vaker legen? Dan kunt u contact opnemen met HVC via e-mail klantenservice@hvcgroep.nl of bel 0800 0700 (gratis). HVC kijkt dan of dit mogelijk is.

U kunt een zwerfafvalbak aanvragen via post@heemskerk.nl. Geef hierbij duidelijk aan waar en waarom er een afvalbak moet komen. Stuur bij uw aanvraag een foto van de plek waar de zwerfafvalbak moet komen. Vraag aan uw buren of zij het eens zijn met uw idee.

Vindt u het lastig om in gesprek te gaan met uw buren? Dan kunt u contact opnemen met MET Heemskerk. Zij helpen u graag op weg

U kunt dit direct melden bij de Dierenambulance Kennemerland door te bellen naar: 0251 215454. De gemeente haalt de dieren niet zelf weg.

Nee, we kunnen geen zwerfafvalklepje op de ondergrondse containers voor restafval maken. U heeft uw afvalpas nodig om het afval weg te gooien.

Nee, ons beleid is om restafval op afstand te hebben en het gescheiden inzamelen van plastic, blik en drankenkartons (PBD) en groente, fruit en tuinafval (GFT) aan huis te faciliteren.

De blauwe container voor (OPK) oud papier en karton is optioneel.

U kunt een bankje of een andere zitmogelijkheid in uw buurt aanvragen als bewonersinitiatief. U onderzoekt eerst in uw omgeving of de bewoners in uw buurt dit ook graag willen. Samen kiest u dan een plek, waar het bankje of andere zitmogelijkheid komt te staan.

We houden in het maaibeleid rekening met het insectenleven en daarmee de biodiversiteit. Daarmee bedoelen we het aantal verschillende soorten planten en dieren. We maaien daarom minder vaak. Het lijkt misschien alsof we sommige gebieden niet goed onderhouden, omdat het er verwilderd uitziet. Maar dit is zoals het moet zijn. Na het maaien blijft het gemaaide gras één week liggen zodat insecten kunnen ontsnappen. Dit noemen we natuurvriendelijk bermbeheer.

Nee, we snoeien niet ingrijpend aan bomen om een beter resultaat van zonnepanelen te krijgen.

De Gemeente Heemskerk heeft een beleidsplan openbare verlichting gemaakt. Hierin staat dat we parken en groenzones niet verlichten. We volgen hiermee de Flora- en Faunawetgeving. Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing. We voorkomen schijnveiligheid en we zorgen voor minder lichtvervuiling en energieverbruik. Ook zorgen we hiermee dat de natuur zich beter kan ontwikkelen.

Neem contact op met uw verhuurder.

Kijk op de pagina rioolverstopping voor meer informatie. 

Hoort u geborrel en is het riool niet verstopt? Dan zit het probleem in de beluchting en/of ontluchting. Dit is ook zo als elke rioolaansluiting in huis een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Zoek bij een borrelende afvoer of een stinkend riool een specialist. Een specialist kan u goede adviezen geven over een oplossing voor uw probleem.

Alle speeltoestellen in Heemskerk voldoen aan de eisen die in het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen staan. We controleren de speeltoestellen elke maand. Alle speeltoestellen hebben een bewijs. Hierop staat dat ze voldoen aan strenge regels en eisen. We kunnen een speeltoestel niet aanpassen. Als we het speeltoestel aanpassen, is het bewijs daarna niet meer geldig.

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar speelvoorzieningen@heemskerk.nl of bel 14 0251.

Stegen zijn geen bezit van de gemeente, maar van (grond) eigenaren. De grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van kolken, de regenafvoer en de bestrating in de steeg. Als de woningen gehuurd worden, is de verhuurder of woningcorporatie verantwoordelijk.

Nee, we leggen geen zebrapaden aan op doorgaande wegen. En ook niet op wegen in een 30 km zone. Bestuurders merken zebrapaden vaak niet op tijd op en stoppen nauwelijks. Hierdoor is oversteken via een zebrapad niet veilig. Op plekken waar veel mensen oversteken leggen we een middengeleider aan. Zo kan de voetganger de weg in stappen oversteken. Bij rotondes zijn wel zebrapaden. De snelheid van het verkeer op een rotonde is laag. Daardoor letten bestuurders beter op of er een voetganger oversteekt.

We plaatsen zo min mogelijk verkeersspiegels. Deze hebben namelijk een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Het lijkt misschien veiliger, maar verkeersspiegels zorgen voor een verkeerd beeld van de situatie in het verkeer. Dit is kan gevaarlijk zijn. Je kunt via een spiegel:

  • De snelheid waarmee het verkeer rijdt moeilijk voorspellen;
  • De afstand van het verkeer moeilijk voorspellen;
  • Fietsers en voetgangers nauwelijks zien;
  • Verkeer uit een andere richting over het hoofd zien.

Daarom is het in de meeste gevallen beter om geen spiegel te plaatsen. Zo moet het verkeer eerst langzaam dichterbij het kruispunt komen en goed kijken naar het kruisende verkeer.

In Heemskerk is het verplicht om op alle plaatsen de poep van honden op te ruimen. Dit geldt ook voor de losloopplekken. De gemeente Heemskerk heeft dit opgeschreven in de APV (de Algemene Plaatselijke Verordening). Door het plaatsen van bordjes op sommige plekken kan het lijken of het op plekken zonder bordjes niet verplicht is om poep op te ruimen. Daarom hangen wij deze bordjes niet op.

Na het bezoek van de stoomwagen laten we het onkruid bewust voor 2 weken liggen. Deze periode geeft het onkruid de gelegenheid om op een natuurlijke wijze af te sterven, wat uiteindelijk tot het beste resultaat leidt.

Daarna komt de veegwagen langs om het afgestorven onkruid op te ruimen.