Klacht over de gemeente

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente en/of een medewerker of bestuurder van de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

  • Dit kan schriftelijk, via de website, per e-mail of mondeling.
  • Bij voorkeur doet u dit via het digitale klachtenformulier (hieronder), schriftelijk naar Postbus 1, 1960 AA Heemskerk of per e-mail via post@heemskerk.nl.
  • Geef een beschrijving van de klacht en vermeld (eventueel) de naam van de betrokken medewerker of bestuurder. We verzoeken u ook uw adresgegevens en telefoonnummer te vermelden.

Let op

Dit klachtenformulier is alléén voor als u een klacht heeft over de gemeente en/of een medewerker van de gemeente. Heeft u een klacht over de buitenruimte? Maak dan een buurtmelding via deze pagina.

Klachtenformulier

Afhandeling van uw klacht

  • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • De klachtencoördinator neemt uw klacht in behandeling en neemt zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk contact met u op om de verdere procedure met u af te stemmen.
  • U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen zes weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord.

Nationale ombudsman

Heeft u bovenstaand traject doorlopen en bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht doorgeven aan de Nationale ombudsman. Verdere informatie over de procedure is te verkrijgen via de website www.nationaleombudsman.nl of telefonisch via het nummer 0800-3355555 (gratis).

Klacht over een aanbesteding

Voor klachten over een aanbesteding kunt u terecht bij het 'klachtenloket aanbesteding' via inkoop@heemskerk.nl. Een inkoopmedewerker neemt dan contact met u op.