Klacht over de gemeente

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente en/of een medewerker of bestuurder van de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

  • Dit kan schriftelijk, via de website, per e-mail of mondeling.
  • Bij voorkeur doet u dit via het digitale klachtenformulier (hieronder), schriftelijk naar Postbus 1, 1960 AA Heemskerk of per e-mail via post@heemskerk.nl.
  • Geef een beschrijving van de klacht en vermeld (eventueel) de naam van de betrokken medewerker of bestuurder. We verzoeken u ook uw adresgegevens en telefoonnummer te vermelden.

Let op

Dit klachtenformulier is alléén voor als u een klacht heeft over de gemeente en/of een medewerker van de gemeente. Heeft u een klacht over de buitenruimte? Maak dan een buurtmelding via deze pagina.

Klachtenformulier

Afhandeling van uw klacht

  • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • De klachtencoördinator neemt uw klacht in behandeling en neemt zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk contact met u op om de verdere procedure met u af te stemmen.
  • U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen zes weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord.

Nationale ombudsman

Heeft u bovenstaand traject doorlopen en bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht doorgeven aan de Nationale ombudsman. Verdere informatie over de procedure is te verkrijgen via de website www.nationaleombudsman.nl of telefonisch via het nummer 0800 3355555 (gratis).

Klacht over een aanbesteding

Voor klachten over een aanbesteding kunt u terecht bij het 'klachtenloket aanbesteding' via inkoop@heemskerk.nl. Een inkoopmedewerker neemt dan contact met u op.