Verloren of gevonden voorwerpen

Iets verloren of gevonden in Heemskerk? Meld dit op de site van verlorenofgevonden.nl.

Ga naar verlorenofgevonden.nl

Goed om te weten:

  • Om fraude te voorkomen, is een melding van een verloren voorwerp onzichtbaar op de site.
  • Bij beroving en diefstal (bijvoorbeeld een fiets of portemonnee) kunt u altijd online aangifte doen bij de politie.
  • Sleutels worden afgegeven in het gemeentehuis en hangen aan het bord bij de receptie in de hal. Ze worden niet geregistreerd en zijn niet te vinden op de website verlorenofgevonden.nl.
  • Vermiste of gevonden huisdieren meldt u niet bij de gemeente of de website verlorenofgevonden.nl. Neem hiervoor contact op met Kerbert Dierentehuis.

Iets gevonden? Bewaren kan op 2 manieren:

  1. Bewaar het voorwerp zelf. Kiest u hiervoor? Dan moet u goed voor het voorwerp zorgen, zodat het in dezelfde staat blijft als u het vond. Als de eigenaar zich binnen 1 jaar bij ons meldt, nemen wij of de eigenaar contact met u op. Als je na 1 jaar niets hoort, mag je het voorwerp zelf houden. U krijgt hierover bericht van ons. Voor fietsen gelden andere tijdsregels.
  2. Geeft het voorwerp aan ons om te bewaren. Kiest u hiervoor? Dan doet u afstand van het voorwerp en kunt u geen eigenaar meer worden.

ID-kaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn en blijven eigendom van de Staat. U bent verplicht om die bij de gemeente af te geven. U mag ze niet thuis bewaren.

Match

Is er een (mogelijke) 'match' van een verloren met een gevonden voorwerp? U kunt uw eigendom ophalen bij de gemeente of de vinder. Zorg ervoor dat u kunt laten zien dat u de eigenaar bent. En neem een legitimatiebewijs mee.