Wateroverlast

Soms valt bij hevige of langdurige buien zoveel water, dat het watersysteem, de grond en het riool dit niet aankunnen. U kunt dan te maken krijgen met wateroverlast. Soms overstromen putten of komt water in uw kelder of kruipruimte. Dit kunt u zelf doen en dit doen wij.

Putten (of kolken) raken soms verstopt. Soms liggen bladeren of andere troep voor het rooster, waardoor het water niet in de riolering of sloot komt. Meld dit bij ons via Fixi.nl. Dan maken we de kolk schoon.

Heeft u plassen in uw tuin? Dit gebeurt als de bodem verzadigd is door de regen. Het grondwater trekt dan niet snel genoeg. Vaak gaan deze plassen weg zodra het weer droog is. Plassen in de tuin gebeuren vaker bij kleibodem dan zand. Plassen water op uw eigen terrein moet u zelf oplossen. Als gemeente kunnen we hier u niet bij helpen.

Wij leggen bij renovatie van buurten een grondwaterbeheersysteem aan. Hierbij kunnen particuliere eigenaren hun eigen (perceels-)drainage op aansluiten en het grondwater afvoeren. Goed om te weten: dit zijn projecten van de lange termijn.

De kruipruimte kan vol staan met water. Bij een normale ventilatie is vocht onder uw woning niet erg. Toch is het goed om de oorzaken te laten onderzoeken door een loodgieter. Zeker als het optrekkende vocht schimmelgroei veroorzaakt, want dat is schadelijk voor de gezondheid. De oorzaak kan een inpandig gebroken of lekkende riolering zijn. Of een te hoge grondwaterstand. Oorzaken van water in de kruipruimte onderzoekt u zelf. Als meer huizen in de buurt overlast hebben van grondwater in de kruipruimte, dan kunt u samen bij ons een gesprek aanvragen. We kijken dan samen of een oplossing mogelijk is. Neem hiervoor contact op via post@heemskerk.nl.

Rioolverstopping is erg vervelend. De ervaring die we hebben is dat de meeste verstoppingen in de huisafvoer van de woning ontstaan. Het zoeken naar een 24/7 ontstoppingsbedrijf of loodgieter op internet levert veel bedrijven op die direct komen. De kosten hiervoor kunnen alleen enorm oplopen. Kijk eerst waar de verstopping zit voordat u iemand inschakelt. Meer hierover leest u bij 'rioolverstopping'. 

Kraan met druppel water.

Meer weten over water en de oorzaken van wateroverlast? Ga naar duurzaam.heemskerk.nl.

duurzaam.heemskerk.nl