Normbedragen

Bijstandsnormen 2020

Scroll de tabel om meer te zien
Normen voor personen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (netto)
Gezinssituatie Vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1059,03
Gehuwden/samenwonenden € 1.512,90
Scroll de tabel om meer te zien
Normen voor personen met de pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Gezinssituatie Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Alleenstaanden en alleenstaande ouder €1.184,26
Gehuwden/samenwonenden, beiden pensioengerechtigde leeftijd €1.606,88
Gehuwden/samenwonenden, één pensioengerechtigd, de ander niet €1.606,88
(Bedragen, inclusief vakantietoeslag, per 1 juli 2020)  

Voor jongeren kunnen andere normen gelden. Voor alle actuele normen: www.rijksoverheid.nl

Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM)

130% van het sociaal minimum afhankelijk van uw situatie (Bedragen, exclusief vakantietoeslag).

Scroll de tabel om meer te zien
Normbedragen (netto) voor CZM in 2019 (juli)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder  
Gehuwd/samenwonenden € 1.868,43 € 1.984,50  
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.307,90 € 1.462,56  
Bedragen per 1 juli 2020      

Laagdrempelige bijzondere bijstand

(maatschappelijke activiteiten, duurzame gebruiksgoederen en schoolkosten)

Als uw netto inkomen (exclusief vakantiegeld) per maand gelijk is aan of lager is dan de hieronder vermelde bedragen (110% van het sociaal minimum), dan komt u voor de tegemoetkoming in aanmerking. Hier staan de meest voorkomende normen vermeld. Als u een andere gezinssituatie heeft, kunnen andere normen/toeslagen gelden:

Scroll de tabel om meer te zien
Normbedragen voor Laagdrempelige bijzondere bijstand in 2018 (netto)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Gehuwde/samenwonenden € 1.580,98 € 1.679,19
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1.106,69 € 1.237,55
(bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 juli 2020)    

Als uw vermogen (spaargeld, banksaldi etc.) hoger is dan de hieronder vermelde bedragen, hebt u geen recht op de tegemoetkoming:

 • Alleenstaande € 6.225,00.
 • Alleenstaande ouder € 12.450,00.
 • Gehuwde/samenwonenden € 12.450,00.

Bedragen per 1 juli 2020

Individuele inkomenstoeslag

Bent u 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en u heeft ononderbroken een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum een netto inkomen (exclusief vakantiegeld) per maand gelijk is aan of lager is dan de hieronder vermelde bedragen (110% van het sociaal minimum), dan komt u voor de tegemoetkoming in aanmerking. Hier staan de meest voorkomende normen vermeld. Als u een andere gezinssituatie heeft, kunnen andere normen/toeslagen gelden:

Scroll de tabel om meer te zien
Normbedragen voor individuele inkomenstoeslag in 2018 (netto)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwde/samenwonenden € 1.580,98
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.106,69
(bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 juli 2020)  

Als uw vermogen (spaargeld, banksaldi etc.) hoger is dan de hieronder vermelde bedragen, hebt u geen recht op de tegemoetkoming:

 • Alleenstaande € 6.225,00.
 • Alleenstaande ouder € 12.450,00.
 • Gehuwde/samenwonenden € 12.450,00.

Bedragen per 1 juli 2020

Compensatieregeling eigen risico ziektekosten (CERZ)

120% van het sociaal minimum afhankelijk van uw situatie.

Scroll de tabel om meer te zien
Normbedragen (netto) voor CERZ in juli (2019)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Gehuwden/samenwonenden € 1.713,77 € 1.817,64
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.199,64 € 1.340,93
(bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 juli 2020)    
Scroll de tabel om meer te zien
Normbedragen (netto) voor CERZ in januari (2020)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Gehuwden/samenwonenden € 1.678,11 € 1.791,51
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.174,68 € 1.315,59
(bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2020)    

Vastgestelde bedragen voor tegemoetkoming in de kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Normbedragen voor Laagdrempelige bijzondere bijstand
Gezinstype Duurzame gebruiksgoederen Maatschappelijke activiteiten Indirecte schoolkosten Individuele inkomenstoeslag
Referteperiode 3 jaar geen geen 3 jaar
Bewijsstukken ja ja ja n.v.t.
Gezin zonder kinderen € 342,- € 294,-   € 587,-
Gezin met kinderen € 423,- € 294,-   € 587,-
Alleenstaande ouder € 370,- € 235,-   € 534,-
Alleenstaande € 267,- € 235,-   € 427,-
Kind op basis-onderwijs   € 267,-
per kind
€ 59,-
per kind
 
Kind op voortgezet onderwijs   € 374,-
per kind
€ 171,-
per kind
 
bedragen per 1 januari 2020        

Uitkering zelfstandigen (Bbz) en Participatiewet

Voor deze uitkeringen geldt; hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De netto uitkering (inclusief 5% vakantietoeslag) bedraagt:

 • Voor gehuwden € 1.512,90.
 • Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder € 1059,03.
 • Voor een kostendeler tweepersoonshuishouden € 756,45 (per persoon).
 • Voor een kostendeler driepersoonshuishouden € 655,59 (per persoon).
 • Voor een kostendeler vierpersoonshuishouden € 605,16 (per persoon).
 • Voor een kostendeler vijfpersoonshuishouden € 574,90 (per persoon).

bedragen per 1 juli 2020

IOAW en IOAZ-uitkering

De netto uitkering (inclusief 5% vakantiegeld) bedraagt:

 • Voor de werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder, € 1.512,90 per maand.
 • Voor de alleenstaande werkloze werknemer vanaf 23 jaar of ouder € 1.059,03 per maand.
 • Voor de alleenstaande werkloze werknemer die met een of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft € 756,45 per maand.

bedragen per 1 juli 2020