Wmo voorziening

Wilt u een Wmo-voorziening aanvragen? Dat zijn aanpassingen in huis en hulpmiddelen zoals een rolstoel, waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Vul dan het meldingsformulier in, zodat de gemeente u kan uitnodigen voor een gesprek.

Meldingsformulier Wmo

Mensen die een beperking door ziekte, ouderdomsklachten of een handicap hebben, kunnen bij de gemeente een Wmo-voorziening aanvragen. Het doel van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is 'meedoen'. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing.

Om een inschatting te kunnen maken van een passende oplossing voor uw situatie is het belangrijk om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarvoor kunt u het meldingsformulier Wmo gebruiken. Hierin geeft u aan welke problemen of beperkingen u ervaart en wat u al geprobeerd heeft om uzelf te ondersteunen.

Op basis van uw melding via dit formulier neemt een consulent contact met u op.

Keukentafelgesprek

Wij gaan bij deze ondersteuning uit van eigen kracht. We zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Maatwerk en een persoonlijke benadering staan daarbij centraal: wat is in uw situatie het meest geschikt, wat kunt u nog zelf of met behulp van uw omgeving, waar hebt u hulp van anderen bij nodig en hoe kan die hulp het gunstigst geregeld worden? Om te achterhalen wat voor u de beste oplossing is, voeren wij een gesprek met u. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.