Bekendmakingen tot 1 april 2018

Tot 1 april 2018 publiceerde de gemeente officiële bekendmakingen en kennisgevingen van onder andere vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en regelgeving op de gemeentelijke website. Deze oude publicaties (ook wel gemeentebladen genaamd) zijn hieronder per categorie te vinden.

Alle nieuwe bekendmakingen en geldende regelgeving staan op www.overheid.nl. Ga via onderstaande links naar de actuele informatie.

Bekijk de bekendmakingen op Overheid.nl Ga naar de actuele regels

Archief

Sinds 6 november 2013 wordt Heemskerk.nl gearchiveerd. Iedere dag wordt er een kopie gemaakt van de website zoals hij op dat moment online staat. U kunt via de website archief Heemskerk vorige versies van de site terugkijken. Zo kunt u zien wat op een door u gekozen dag op onze site stond.

  • Type & Soort Bekendmakingen
Type & Soort
aanwijzingsbesluit
apv vergunning > aanvragen vergunning activiteit openbare weg
apv vergunning > overige
apv vergunning > verleende vergunning activiteit openbare weg
belastingbesluit
bestemmingsplan > aanvraag ontheffing
bestemmingsplan > ontwerpbestemmingsplan
bestemmingsplan > vaststelling en geen zienswijzen
bestemmingsplan > vaststelling en zienswijzen
collectevergunning
drank- en horecavergunning > aanvraag drank- en horecavergunning
drank- en horecavergunning > verlenen drank- en horecavergunning
evenementenvergunning
geluidsvergunning
gemeenschappelijke regelingen
gemeentelijke informatiepagina
inspraak
loterijvergunning
milieu-informatie
omgevingsvergunning > aanvraag omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > bekendmaking welstandsvergadering
omgevingsvergunning > geweigerde omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > ingetrokken omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > ter inzage omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > verleende omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > verleende omgevingsvergunning afd 3.4 AWB
omgevingsvergunning > verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
openingstijden
optochtvergunning
overig
rectificatie
register kinderopvang
standplaatsvergunning > aanvraag standplaatsvergunning
standplaatsvergunning > opzeggen standplaatsvergunning
standplaatsvergunning > verleende standplaatsvergunning
terrasvergunning
uitschrijving conform Wet basisregistratie personen
verkeersbesluit > verkeersbesluit
verordeningen en beleidsregels
  • Type & Soort Bekendmakingen