Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de Wob komen te vervallen en is de Woo (deels) in werking getreden. Op grond van de Woo kunt u een verzoek doen tot algemene openbaarmaking van bepaalde informatie, voor zover deze niet al door de gemeente openbaar gemaakt wordt. De gevraagde informatie moet betrekking hebben op een publieke taak van de gemeente. Geef in uw verzoek zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u openbaar wil hebben.

Het is overigens niet zo dat alle documenten op grond van de Woo altijd openbaar gemaakt worden. Dat is bijvoorbeeld niet zo als in de Woo of een andere wet staat dat gegevens niet openbaar zijn.

Een Woo-verzoek doen

U kunt een Woo-verzoek online doen via onderstaande knop. Liever een aanvraag op papier doen? Stuur een brief naar Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.

Doe een aanvraag via het formulier

Informatieverzoek met ander doel

Heeft u andere informatie nodig en kunt u het niet vinden op deze website? Dan kunt u een informatieverzoek indienen via het online formulier.

Een melding over de openbare ruimte (bijvoorbeeld voor loszittende stoeptegels of zwerfvuil) maakt u via fixi.nl.

Heeft u vragen over de Wet Open Overheid?

Voor vragen over het indienen van een WOO-verzoek of de status daarvan, kunt u mailen naar: woo-contactpersoon@heemskerk.nl

Kosten

Als we besluiten om de documenten openbaar te maken, gebeurt dit digitaal. Als dat niet mogelijk is, kiezen we voor een kopie van het originele document. Meestal berekenen we geen kosten. Bij grote aanvragen kunnen we wel reproductiekosten in rekening brengen. Dat staat in de legesverordening.

Overzicht Wob- en Woo-verzoeken

Hieronder staan ingediende en afgehandelde Wob-verzoeken (tot 1 mei 2022) en Woo-verzoeken binnen de gemeente Heemskerk. We zijn verplicht deze documenten online te zetten.

Vragen over al ingediende Wob en/of Woo-verzoeken? Mail naar post@heemskerk.nl

Als u een vraag heeft over ingediende en lopende Wob en/of Woo-verzoeken, dan kunt u een e-mail sturen naar: post@heemskerk.nl.