College van B&W

Een groepsfoto van het college

Heemskerk heeft 1 burgemeester en 4 wethouders. Zij vormen samen het college. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Burgemeester Alexander Luijten

Foto van burgemeester Alexander Luijten

Telefoon: 14 0251
E-mail: burgemeester@heemskerk.nl
E-mail secretariaat: bestuurssecretariaat@heemskerk.nl
Social media: Facebook, Instagram

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Internationale en regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Personeel en organisatie
 • Representatie
 • Burgerzaken
 • Bestuurszaken (inclusief juridische zaken)
 • Kabinetszaken

Bestuurlijke vertegenwoordiging

 • Lid algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de Veiligheidsregio Kennemerland

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland

Wethouder Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal)

Foto van wethouder Aad Schoorl

Telefoon: 14 0251
E-mail: a.schoorl@heemskerk.nl
E-mail secretariaat: bestuurssecretariaat@heemskerk.nl
(1e locoburgemeester)
(1e vervanger van wethouder Suanet)
(1e vervanger wethouder Burgering voor portefeuille jeugdzorg)

 • Economische zaken
 • Noordzeekanaalgebied (NZKG)
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
 • Just Transition Fund (JTF)
 • Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Bedrijventerreinen
 • Agrarische zaken
 • Kunst, cultuur en sport
 • Toerisme, recreatie en evenementen
 • Kust en strand
 • Monumenten en archeologie
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Buurtgericht werken
 • Senioren
 • Vluchtelingen en inburgering
 • Zorg en veiligheid
 • Beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed (waaronder buurthuizen en sportaccommodaties)
 • Faciliteringsbeleid gemeentelijke gebouwen
 • Communicatie

Projecten

 • Assumburg/Oud Haerlem/Tolhek
 • Eikenhof II
 • Heemspoort

Bestuurlijke vertegenwoordiging

 • Lid dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
 • Lid dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg van de VRK

Wethouder Piet Burgering (D66)

Foto van wethouder Piet Burgering

Telefoon: 14 0251
E-mail: p.burgering@heemskerk.nl
E-mail secretariaat: bestuurssecretariaat@heemskerk.nl
(2e locoburgemeester)
(1e vervanger van wethouder Zalinyan)

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • WMO
 • Zorg en welzijn
 • (Volks-)gezondheid
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Inwonerparticipatie
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Grondstoffen, afval en circulariteit
 • Beheer openbare ruimte
 • Diversiteit, emancipatie en inclusie
 • Dierenwelzijn

Bestuurlijke vertegenwoordiging

 • Lid dagelijks bestuur van de GR ReinUnie
 • Lid algemeen bestuur van de NV HVC
 • Lid dagelijks bestuur van de GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid- en Midden-Kennemerland
 • Stuurgroep Veilig Thuis

Wethouder Ani Zalinyan (GroenLinks)

Foto van wethouder Ani Zalinyan

Telefoon: 14 0251
E-mail: a.zalinyan@heemskerk.nl
E-mail secretariaat: bestuurssecretariaat@heemskerk.nl
(3e locoburgemeester)
(1e vervanger van wethouder Burgering met uitzondering van de portefeuille jeugdzorg)

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Wonen
 • Herstructurering
 • Grondzaken
 • Verduurzaming sociale huurwoningvoorraad
 • Klimaat, natuur en milieu
 • Luchtkwaliteit
 • Schiphol
 • Groen
 • Speellocaties

Projecten

 • De Velst
 • Stationsomgeving

Bestuurlijke vertegenwoordiging

 • Lid dagelijks – en algemeen bestuur van de GR Omgevingsdienst IJmond

Wethouder Ron Suanet

Foto van wethouder Ron Suanet

Telefoon: 14 0251
E-mail: r.suanet@heemskerk.nl
E-mail secretariaat: bestuurssecretariaat@heemskerk.nl
(4e locoburgemeester)
(1e vervanger van wethouder Schoorl)

 • Financiën
 • Grondprijzen
 • Werk en inkomen
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening en Armoedebeleid
 • Infrastructuur (water, riolering, wegen en verlichting)
 • Verkeer en Vervoer
 • Digitale zaken
 • Informatievoorziening
 • Dienstverlening

Projecten

 • Nieuwe kantoorinrichting

Bestuurlijke vertegenwoordiging

 • Lid dagelijks bestuur van de GR IJmond Werkt!
 • Lid platform mobiliteit MRA

Gemeentesecretaris Linda Vos

Foto van gemeentesecretaris Linda Vos

Telefoon: 14 0251
E-mail: l.vos@heemskerk.nl
E-mail secretariaat: bestuurssecretariaat@heemskerk.nl