De Zevenhoeven

  • Locatie: De weg 'De Zevenhoeven'
  • Project: Vernieuwen van de weg

Beschrijving en korte historie van het plan

De weg De Zevenhoeven is aan groot onderhoud toe. Afgelopen jaren herstelden we deze weg op verschillende plekken. Nu is het tijd om de weg opnieuw in te richten.

Participatie en voorlopig ontwerp

We hielden een enquête en inloopavond onder de bewoners. Zo weten we wat de wensen van de bewoners zijn. Deze wensen nemen we samen met die van onszelf mee in het ontwerp. We verwachten vóór de zomervakantie 2024 een voorlopig ontwerp te presenteren aan bewoners en omwonenden. Op het voorlopig ontwerp is inspraak mogelijk.

Proces en planning

Via de BouwApp houden we u op de hoogte van de laatste werkzaamheden. De app kunt u downloaden voor Apple en Android. Zoek in de app naar 'de Velst - Zevenhoeven'. Via de app neemt u ook gemakkelijk contact met ons op.

Dit gaan we doen

We grijpen dit groot onderhoud aan om de directe omgeving beter bestand te maken tegen regen en droogte. Het regenwater voeren we dan niet meer af via het riool. We vangen dit water bijvoorbeeld op onder de weg. Zodat het rustig terug de natuur in kan. We zorgen ervoor dat dit geen overlast geeft voor het grondwater en de woningen.

We willen meer groen aanbrengen in deze straat. Het aanbrengen van groen geeft verkoeling. De huidige bomen in de straat onderzochten we op gezondheid. Afhankelijk van het ontwerp laten we deze bomen staan of vervangen ze. Ons uitgangspunt is dat minimaal hetzelfde aantal bomen terugkomt in het ontwerp.

Na De Zevenhoeven pakken we de overige straten in de Die aan. Ook hier willen wij de wijk groener en klimaatbestendiger inrichten. Een exacte planning is voor nu nog niet aan te geven.

Updates

We maken nieuwe schetsen. Dit doen we naar aanleiding van reacties die we hoorden op de inloopavond en van omwonenden. Op de inloopavond stelden we ook de knip in de Zevenhoeven voor. Er waren positieve, maar ook negatieve geluiden. Dit heeft ons doen besluiten de "knip" voorlopig niet uit te voeren. De afsluiting zorgt nu nog voor te grote verkeerdruk op de Baandert. Ook de hulpdiensten zijn geen voorstander van een afsluiting in de Zevenhoeven.

Voor de voorbereiding van dit project vroegen we u mee te denken. Dit kon in het voorjaar van 2021. De resultaten verwerkten we. Op basis van de resultaten maakten we schetsen voor de straat. Deze presenteerden we tijdens een bewonersavond op 25 januari 2023. U kon hier uw opmerkingen, ideeën en suggesties over de schetsen delen. Zo'n 150 geïnteresseerden waren aanwezig.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op. Dit kan door te: