De Zevenhoeven

De weg De Zevenhoeven is aan groot onderhoud toe. De afgelopen jaren is deze weg op enkele plaatsen hersteld. Nu wordt het tijd om de weg opnieuw in te richten. U heeft met ons meegedacht en een enquête in het voorjaar van 2021 ingevuld. Samen richten we De Zevenhoeven opnieuw in. 

De resultaten van de enquête zijn verwerkt. U kunt de resultaten vinden in onderstaand pdf bestand. 

De gemeente maakt schetsen

Met onze uitgangspunten en uw inbreng maakt de gemeente schetsen van een nieuwe inrichting voor De Zevenhoeven. Deze schetsen gaan wij u voorleggen zodat u er op kan reageren. In wat voor vorm we dit doen is nu nog niet duidelijk.

De Zevenhoeven wordt klimaatbestendig

De Zevenhoeven is aan groot onderhoud toe. Dat grijpen we aan om de directe omgeving beter bestand te maken tegen regen en droogte. Het regenwater voeren we dan niet meer af via het riool. Dit water vangen we op (bijvoorbeeld onder de weg) en laten we het rustig terugvloeien naar de natuur. Daarbij zorgen we ervoor dat het grondwater onder de weg en woningen geen overlast geeft.

De Zevenhoeven wordt groener

Ook willen we meer groen aanbrengen in deze straat. Het aanbrengen van groen geeft verkoeling. De huidige bomen in de straat zijn onderzocht op gezondheid. Afhankelijk van het ontwerp gaan we deze bomen behouden of vervangen. Uitgangspunt is dat minimaal hetzelfde aantal bomen terugkomt in het ontwerp.

Omliggende straten worden later aangepakt

Na De Zevenhoeven gaan we over een aantal jaren de overige straten in de Die aanpakken. Ook hier willen wij de wijk groener en klimaatbestendiger inrichten. Exacte planning is voor nu nog niet aan te geven.

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar 14 0251. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Of mail naar a.c.m.peijnenburg@heemskerk.nl.

Woensdag 25 januari was er in de avond een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste schetsen van de Zevenhoeven gepresenteerd. De bezoekers konden hun opmerkingen, ideeën en suggesties over de schetsen achterlaten door een formulier in te vullen. De verzamelde formulieren nemen we door en geven op elk formulier een reactie. Deze vragen en reacties delen we weer met alle bewoners en omwonenden. Er waren ongeveer 150 bezoekers bij de bijeenkomst aanwezig.