Kinderopvang (ondernemers)

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving in het kader van de Wet Kinderopvang (Wko). Een aanvraag voor registratie van een kinderopvangvoorziening stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk. Deze dient u in via e-mail post@heemskerk.nl. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de aanvraagformulieren. De gemeente beoordeelt alle aanvragen voor nieuwe locaties van een kinderopvang. Dit moet binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag.

Als de aanvraag compleet is, krijgt de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) de opdracht om de inspectie uit te voeren. De GGD controleert dan of de organisatie voldoet aan alle landelijke kwaliteitseisen. De GGD maakt hierbij gebruik van Streng aan de Poort. Als u voldoet aan de kwaliteitseisen komt u in aanmerking voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

De beleidsregel handhaving Wet kinderopvang kunt u terugvinden op deze website binnen het onderdeel verordeningen. De gemeente Heemskerk heft leges voor de registratie van een opvanglocatie. De actuele bedragen per soort opvanglocatie zijn te vinden in de legesverordening.