Verkeer in Heemskerk

Wij brachtten de verkeersveiligheidsrisico’s in kaart en analyseerden ze. De totale analyse leest u terug in het rapport Risicoanalyse van het verkeerssysteem – een stappenplan’, december 2020 (pdf, 9 MB).

Bij de uiteindelijke analyse namen wij ook de resultaten van de onder de inwoners gehouden enquêtes in 2018 en 2020 mee:

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 

Met de input uit de gemeentelijke verkeersveiligheidsanalyses van de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland stellen wij provinciaal een Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid op. Streefdatum is december 2022.

Na vaststelling van het regionale programma programmeren wij de uitvoering lokale projecten. De projectuitvoering is onderdeel van het Meerjaren Investerings Programma.