Bijstand en giften

U heeft een bijstandsuitkering en u krijgt een gift. Giften tot in totaal € 1800,- per kalenderjaar mag u houden bovenop uw uitkering. Is het totaalbedrag hoger? Dan geeft u dit aan ons door. Dit doet u online via het formulier 'wijziging doorgeven'.

Wijziging doorgeven

Wanneer is iets een gift?

Een gift is iets dat u gratis krijgt. Bijvoorbeeld een fiets, vakantie, boodschappen of geldbedrag. U krijgt het van iemand of een organisatie die dat graag aan u geeft. U hoeft het niet terug te betalen. En u hoeft er niets voor terug te doen.

Wat is geen gift?

 • Erfenis.
 • Vrijwilligersvergoeding.
 • Schadevergoeding.
 • Partner- en/of kinderalimentatie.
 • Een bonus van een werkgever (soms mag u dit wel houden bovenop uw uitkering).
 • Het winnen van een prijs in een loterij. U heeft het lot gekregen.
 • Bedragen waarvan u niet kunt laten zien dat het een gift is.

Goed om te weten

 • Giften onder de € 1800,- hoeft u niet aan ons door te geven.
 • We kijken per situatie of u de gift mag houden bovenop uw uitkering. Lukt het niet om de wijziging zelf door te geven? Kom dan langs op het Serviceplein in het gemeentehuis.
 • Giften van de Voedselbank tellen niet mee.
 • Een schadevergoeding, erfenis of andere bedragen die u krijgt en die niet onder giften vallen, geeft u altijd aan ons door. Ook als het bedrag minder is dan € 1800,-.
 • De vrijlating van € 1.800,- geldt per uitkering. Als u samen met uw partner een uitkering krijgt naar de gehuwdennorm, dan zien we dat als 1 uitkering. U mag ook dan maximaal € 1800,- krijgen zonder dit aan ons door te geven.

Bij welke uitkering geldt deze vrijlating tot € 1800,- ?

Een uitkering uit de Participatiewet: een bijstandsuitkering of een Bbz-uitkering. Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering? U hoeft dan nooit giften aan ons door te geven. Deze giften mag u altijd houden bovenop uw uitkering.