Bijstandsuitkering

U vraagt bijstandsuitkering aan als u (tijdelijk) niet genoeg inkomen heeft om van te leven. Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u online via Werk.nl. 

Aanvragen via Werk.nl (DigiD)

Voorwaarden en regels

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U woont in de gemeente Heemskerk.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen.
 • U doet alles dat u kunt om weer zelf voor uw eigen levensonderhoud te zorgen.
 • Werk dat u aankunt, neemt u aan.
 • Voor jongeren tot 27 jaar geldt de scholingsverplichting.
 • U geeft alle informatie die nodig is.
 • U meldt veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden meteen. Zoals wijzigingen in uw woon-, gezins-, inkomsten-, vermogens- en werksituatie.
 • Heeft u een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen.

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd. Of kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. U kunt te maken krijgen met een periodiek onderzoek. Bij het vermoeden van fraude vindt er altijd een heronderzoek plaats. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Wijzigingen melden

Geef veranderingen in uw financiële of persoonlijke situatie altijd zo snel mogelijk door. U bent verplicht om bijvoorbeeld door te geven dat: 

 • U gaat verhuizen (binnen of buiten Heemskerk).
 • U gaat samenwonen of alleen gaat wonen.
 • U een erfenis of een schenking hebt gekregen.
 • U een (nieuwe) baan hebt (parttime of fulltime).
 • U vrijwilligerswerk gaat doen.
 • De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Een kind uit huis vertrekt of dat een kind is geboren.
 • Een inwonend kind 21 jaar wordt.
 • Een inwonend minderjarig kind een opleiding volgt of gaat volgen en studiefinanciering krijgt.
 • U een motorvoertuig koopt of verkoopt.
 • U giften heeft gekregen in 1 kalenderjaar die hoger zijn dan €1800,-. Lees online wat een gift is.
Inkomstenformulier invullen Wijzigingen melden

Vakantie en verblijf in het buitenland melden

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen. Maar ook in 1 keer opnemen. Niet gebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Uw vakantie geeft u aan ons door. Dit doet u via het webformulier hieronder.

Als u terug bent van uw verblijf in het buitenland moet u zich persoonlijk bij ons melden. Hiervoor maakt u een afspraak.

Uw verblijf in het buitenland melden Afspraak maken voor melding thuiskomst

 • Woensdag 31 januari 2024
 • Donderdag 29 februari 2024
 • Vrijdag 29 maart 2024
 • Dinsdag 30 april 2024
 • Vrijdag 31 mei 2024
 • Vrijdag 28 juni 2024
 • Woensdag 31 juli 2024
 • Vrijdag 30 augustus 2024
 • Maandag 30 september 2024
 • Donderdag 31 oktober 2024
 • Vrijdag 29 november 2024
 • Dinsdag 31 december 2024

IOAW en IOAZ uitkering

 • IOAW uitkering: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering). Deze wet vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau.
 • IOAZ uitkering: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering). Deze wet is bedoeld voor zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep na hun 55-ste hebben beëindigd omdat de inkomsten daaruit niet genoeg waren.