IOAW-uitkering

Bent u geboren vóór 1965 en op of na uw 50ste werkloos geworden? U heeft misschien recht op de IOAW-uitkering. Deze uitkering vult uw (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Hierdoor hoeft u na de WW geen bijstand aan te vragen. We kijken bij de beoordeling niet naar uw vermogen. Ook niet naar inkomen uit alimentatie, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en heffingskorting. U vraagt een IOAW-uitkering aan via werk.nl, via de knop hieronder.

IOAW-uitkering aanvragen

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als:

  • U vóór 1965 bent geboren en op of na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. En u meer dan 3 maanden een WW-uitkering heeft ontvangen of als;
  • U vóór 1965 geboren bent en op of na uw 50ste verjaardag recht kreeg op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Maar het recht daarna verloor omdat bij herkeuring bleek dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Lees online de bedragen waar u recht op heeft.