Urgentieverklaring huisvesting aanvragen

Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. U vraagt alleen een urgentieverklaring aan als er sprake is van een noodsituatie. Een urgentieverklaring beïnvloedt de wachttijd voor andere woningzoekers. Uw aanvraag dient u in bij Het Vierde Huis/Woonservice Kennemerland via de knop.

Urgentieverklaring aanvragen

Pas op voor urgentiebemiddelingsbureaus

Doe uw aanvraag alleen direct bij Het Vierde Huis. Er zijn organisaties die veel geld vragen om urgentie voor u aan te vragen. Ze zijn geen partner van de gemeente of woningcorporaties. U krijgt hiermee geen garantie op een urgentieverklaring. Ook behandelen we uw aanvraag niet sneller.

U kunt een urgentieverklaring krijgen als:

 • U slachtoffer bent van huiselijk geweld en verblijft in tijdelijke opvang. 
 • U mantelzorg geeft of ontvangt. 
 • U vergunninghouder bent. 
 • U moet verhuizen vanwege ernstige bedreiging van lichamelijke en/of sociaal psychische gezondheid als gevolg van de woning waar u nu woont. En uw woonsituatie niet langer dan 3 maanden zo kan blijven.
 • U herstructureringskandidaat bent.
 • U uw huis door natuurgeweld of een gebeurtenis die u niet zelf heeft veroorzaakt moest verlaten.
 • U zorgcliënt bent. U bent op zoek naar een woning na een verblijf in een instelling. De instelling is sociaal, maatschappelijk of medisch.

Zoekt u een seniorenwoning? Schrijf u dan in via Mijn Woonservice.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont minimaal 2 jaar in de gemeente Heemskerk.
 • U zocht zelf actief naar een geschikte woning in regio IJmond. U kunt dit laten zien.
 • Een andere woning is écht een oplossing voor het probleem.
 • De situatie mag niet komen omdat u of een lid van uw huishouden zelf iets fout heeft gedaan of iets is vergeten.
 • U en uw (eventuele) gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsstatus.
 • Voor het verkrijgen van een sociale huurwoning gelden inkomenscriteria. Deze gelden ook voor urgenties. Meer informatie hierover vindt u bij Woonopmaat of Mijn Woonservice.

 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen.
 • Dakloosheid.
 • Bij inwonen.
 • Te kleine of slechte woonruimte.
 • Gezinsuitbreiding of gezinshereniging.
 • Burenruzie of overlast.
 • Financiële problemen.
 • Teruggekeerd vanuit buitenland.

 • Vul de urgentiewijzer in.
 • Maakt zelf een afspraak voor een kansadviesgesprek. Dit gesprek is gratis en via de telefoon.
 • Stuur hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken mee om uw woonprobleem te laten zien.
 • Als u in aanmerking komt, wordt u geholpen bij het vinden van een woning in Heemskerk. 
 • Een urgentieverklaring is meestal voor een appartement zonder lift, vanaf de 2e etage. En nooit voor een eengezinswoning.

Meer informatie over de aanvraag leest u bij de urgentiewijzer.

Meld ziekte of lichamelijke problemen bij de WMO. Deze aanvraag kan niet via de standaard urgentieverklaring.