Urgentieverklaring huisvesting aanvragen

Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. Een urgentieverklaring is alleen mogelijk in specifieke noodgevallen. Ook moet u er eerst zelf alles aan doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. Het geven van urgentie heeft invloed op de wachttijd van andere woningzoekenden. Daarom hebben we hier strenge regels voor. Bel naar de gemeente voor meer informatie, 14 0251 of kom langs op het Serviceplein in het gemeentehuis.

Pas op voor urgentiebemiddelingsbureaus

Let op: Er zijn organisaties actief die aanbieden om voor u urgentie aan te vragen. Zij vragen hiervoor veel geld. Deze organisties zijn geen onderdeel of partner van de gemeente of woningcorporaties. U krijgt hiermee geen garantie op een urgentieverklaring. Ook behandelen we uw aanvraag niet sneller. Ons advies is om geen gebruik te maken van deze organisaties en een verzoek alleen direct bij de gemeente te doen.

Er zijn verschillende categorieën woningzoekenden die voor een urgentieverklaring in aanmerking komen:

 • Slachtoffers van huiselijk geweld die verblijven in een tijdelijke opvang;
 • Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;
 • Vergunninghouders;
 • Woningzoekenden die woonruimte moeten verlaten in verband met een zeer ernstige bedreiging van lichamelijke en/of sociaal psychische gezondheid als gevolg van de huidige woonsituatie en deze woonsituatie niet langer dan 3 maanden zo kan blijven;
 • Herstructureringskandidaten;
 • Woningzoekenden die hun woonruimte hebben moeten verlaten in verband met natuurgeweld of niet door eigen opzet ontstane calamiteiten;
 • Zorgcliënten.

Heeft u een seniorenwoning nodig? Dan kunt u zich inschrijven bij Woonzorg.

U komt niet in aanmerking bij:

 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
 • Dakloosheid;
 • Bij inwonen;
 • Te kleine of slechte woonruimte;
 • Gezinsuitbreiding of gezinshereniging;
 • Burenruzie of overlast;
 • Financiële problemen;
 • Teruggekeerd vanuit buitenland. 

U moet voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont minimaal 2 jaar in de gemeente Heemskerk;
 • U bent zelf aantoonbaar actief geweest in het zoeken naar passende woonruimte in regio IJmond;
 • Andere woonruimte moet daadwerkelijk een oplossing voor het probleem bieden;
 • De situatie mag niet zijn ontstaan door verwijtbaar doen of nalaten van uzelf of een lid van uw huishouden;
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsstatus;
 • Voor het verkrijgen van een sociale huurwoning gelden inkomenscriteria. Deze gelden ook voor urgenties. Meer informatie hierover vindt u bij Woon op Maat of Mijn Woonservice

We voeren een gesprek met u of het aanvragen van een urgentie zinvol is. Daarna krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd. De gemeente kan een medisch onderzoek laten doen door een onafhankelijke keuringsarts. Als u in aanmerking komt voor een urgentie huisvesting, dan wordt u bemiddeld naar een woning binnen de gemeente Heemskerk. Een urgentieverklaring wordt in de regel afgegeven voor een appartement zonder lift, gelegen vanaf de tweede etage en nooit voor een eengezinswoning.

Maak hiervan een melding bij de WMO. Deze aanvraag kan niet via de standaard urgentieverklaring.