Subsidie cultuur

Een subsidie aanvragen voor een culturele activiteit of organisatie? Dat kan online met DigiD of eHerkenning. Lees eerst goed door wat u nodig heeft. Bekijk ook de subsidieregels voor Cultuur.

Subsidie aanvragen

Wij geven 4 soorten subsidie voor cultuur:

 • Jaarlijkse subsidies culturele infrastructuur. Voor cultuurorganisaties die bijdragen aan het culturele leven in Heemskerk en het cultuurbeleid van de gemeente uitvoeren.
 • Jaarlijkse subsidies amateurkunst. Voor amateurkunstverenigingen, zoals zangkoren of toneelverenigingen. Dit is een ledensubsidie om amateurkunstverenigingen te ondersteunen in hun reguliere aanbod.
 • Eenmalige subsidies. Voor activiteiten die bijdragen aan onze cultuurdoelstellingen.
 • Jubileum subsidies. Voor organisaties of amateurkunstverenigingen die een jublieum vieren (25, 50, 75, 100 of 125 jaar). Deze waarderingssubsidie geven we één keer.

Zo vraagt u de subsidies aan en dit heeft u nodig:

Deze subsidie vraagt u aan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld Format jaarlijkse subsidie culturele infrastructuur (docx, 67 KB).
 • Begroting van het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 • Financieel jaarverslag of vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u de subsidieaanvraag indient.
 • Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, kan het college extra documenten opvragen. Bijvoorbeeld een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar.

Deze subsidie vraagt u aan tussen 1 september en vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld en ondertekend Format jaarlijkse subsidie amateurkunst (docx, 66 KB).
 • Begroting van het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 • Financieel jaarverslag of vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u de subsidieaanvraag indient.
 • Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, kan het college extra documenten opvragen. Bijvoorbeeld een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar.

De jaarlijkse subsidie amateurkunst 2024 berekenen we op basis van ledenbedragen per Heemskerks lid (peildatum 1 september 2023). Zie de bedragen hieronder.

Categorie Per jeugd- of jongvolwassen lid Per volwassen lid Maximale subsidie
Instrumentale muziek € 82,87 € 60,76 € 2.759,-
Toneelkunst € 55,28 € 33,17 € 1.653,-
Zangkunst € 49,70 € 27,69 € 1.653,-
Beeldende kunst en overige kunstuitingen € 33,17 € 11,06 € 548,-

Deze subsidie vraagt u maximaal 8 weken voor aanvang van de activiteit aan. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld Format eenmalige subsidie cultuur (docx, 65 KB).
 • Activiteitenbegroting met inkomsten en uitgaven. U kunt algemene kosten en baten van de organisatie hierin meenemen als deze direct gerelateerd zijn aan de activiteit.
 • Financieel jaarverslag of vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u de subsidieaanvraag indient.
 • Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, kan het college extra documenten opvragen. Bijvoorbeeld een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar.

De waarderingssubsidie voor een jubileum vraagt u aan in het jaar waarin de organisatie het jubileum viert. Deze documenten heeft u nodig:

Benieuwd naar onze Cultuurvisie 2021-2024?