Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Als gebruiker van een woning moet u deze belasting betalen. Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst. Het bedrag dat u betaalt hangt af van het aantal personen met wie u woont. Als u verhuist betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont.

Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Tarieven afvalstoffenheffing 2024

Situatie Kosten
Huishouden van 1 persoon € 332,28
Huishouden van meerdere personen € 417,72

Vermindering bij verhuizing

U heeft recht op een gedeeltelijke vermindering van de afvalstoffenheffing als u: 

  • Vertrekt uit de gemeente Heemskerk. 
  • Binnen de gemeente Heemskerk bij iemand gaat wonen.

De verhuisdatum die bekend is bij het bevolkingsregister nemen we als uitgangspunt voor de vermindering. Geef dus op tijd uw verhuizing door. U krijgt vermindering voor de maanden dat u de oude woning niet meer gebruikt. Over de maand waarin u uit de gemeente vertrekt bent u de belasting nog volledig verschuldigd.

Overzicht tarieven afgelopen jaren

  2021 2022 2023
Huishouden van 1 persoon € 289,20 € 294,00 € 331,92
Huishouden van meerdere personen € 363,00 € 369,60 € 417,36