Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst. De hoogte van heffing is afhankelijk van het aantal bewoners, alleenwonenden betalen een lager tarief dan een meerpersoonshuishouden. Als u verhuist betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont

Tarieven afvalstoffenheffing 2020

€ 261,00 voor een huishouden van 1 persoon
€ 327,60 voor een huishouden van meerdere personen

Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Vermindering bij verhuizing

U hebt recht op een gedeeltelijke vermindering van de rioolheffing wanneer u vertrekt uit de gemeente of binnen de gemeente Heemskerk bij iemand gaat inwonen. De verhuisdatum, zoals bekend is bij de gemeente, is het uitgangspunt voor de vermindering. Het is dus van belang dat u uw verhuizing op tijd doorgeeft. U krijgt vermindernig voor het aantal maanden dat u de oude woning niet meer gebruikt. Over de maand waarin u uit de gemeente vertrekt bent u de belasting nog volledig verschuldigd.