Belasting betalen

U ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen. Het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso, het bedrag wordt dan in maximaal 10 termijnen maandelijks afgeschreven. Als u de belasting niet kan betalen, zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding.

Betalen via automatisch incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u via automatische incasso in meer termijnen dan het standaard aangeboden aantal (1) betalen. De gecombineerde aanslag (onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) wordt dan in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats aan het einde van de maand die volgt op de dagtekening van het aanslagbiljet. De daarop volgende termijnen worden afgeboekt aan het einde van de opvolgende maanden. Als u al gebruik maakt van automatische incasso hoeft u dit niet elk jaar opnieuw aan te vragen. De machtiging loopt automatisch door.

Betaalt u nog niet via automatische incasso, dan kunt u dit aanvragen. Dit kan via de website of telefonisch (14 0251). Het machtigingsformulier moet ingevuld en ondertekend terug worden gestuurd naar de gemeente. De verschillende opties van retournering vindt u onderaan het machtigingsformulier. Een automatische incasso is alleen mogelijk voor aanslagen tot € 3.000,00.

Machtingsformulier aanvragen

Betalen via internet bankieren

Het gehele bedrag van de aanslag moet uiterlijk op de vervaldag zijn bijgeschreven op IBAN: NL11 BNGH 028 50 42 319 (bankrekeningnummer) van de gemeente. De vervaldatum op het aanslagbiljet geeft aan voor welke datum u moet hebben betaald.

Te laat of niet betalen

Als u niet op tijd betaalt dan krijgt u een aanmaning. Aan een aanmaning zijn kosten verbonden (minimaal € 8,00). Ook is het mogelijk dat u rente moet gaan betalen. Na de aanmaning volgt een dwangbevel. Een dwangbevel kost u minimaal € 46,00. Heeft u na de betekening van het dwangbevel nog niet betaald, dan wordt beslag gelegd op uw inkomen of bezittingen. De dwanginvordering gebeurt door het door ons aangewezen deurwaarderskantoor Cannock Chase (public), Klepperheide 3 te Druten. Indien u na een aanmaning de kosten hiervan niet betaalt, kan een dwangbevel worden uitgevaardigd voor het resterende bedrag. Bij het verwerken van een betaling worden namelijk eerst de kosten en de eventuele rente afgeboekt, zodat er altijd een belastingbedrag als onbetaald open blijft staan.