Belasting betalen

U krijgt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen. Deze betaalt u in 1 keer of in termijnen via automatische incasso. Kunt u de belasting niet betalen? Er zijn mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding. In Heemskerk betaalt u afvalstoffenheffing, rioolheffig en waterschapsbelasting. Bent u eigenaar van een onroerende zaak of niet-woning? Dan betaalt u ook Onroerende zaakbelasting (OZB). Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier regelt de waterschapsbelasting.

Het makkelijkst is als u de gemeentelijke belastingen betaalt via automatische incasso. We schrijven het bedrag dan in maximaal 10 termijnen maandelijks af. Dit is de gecombineerde aanslag: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Aanvragen of stopzetten automatische incasso

Dit doet u via het machtigingsformulier. Dit formulier vult u in en stuurt u ondertekend naar ons toe. Het formulier kunt u zelf downloaden of sturen we naar u toe als u wilt. Het formulier via de post ontvangen? Bel ons via 14 0251 of vraag het online aan.

Zo stuurt u het formulier naar ons terug:

  • Via de post. Gericht aan gemeente Heemskerk, team PCF, Antwoordnummer 150, 1940 VG Heemskerk. Postzegel is niet nodig.
  • Mail een scan of foto van het formulier naar machtiging@heemskerk.nl.
  • Stop het formulier in de brievenbus naast de receptie van het gemeentehuis, Maerten van Heemskerckplein 1.

Een automatische incasso is alleen mogelijk voor aanslagen tot € 3.000,-.

Uw rekeningnummer voor automatische incasso aanpassen

Dit doet u ook via het machtigingsformulier. Het ingevulde machtigingsformulier mailt u ons (als scan of foto), stuurt u per post of levert u in bij het gemeentehuis.

Wanneer schrijven we het bedrag van uw rekening? 

De 1e afschrijving gebeurt aan het einde van de maand die volgt op de datum van het aanslagbiljet. De daaropvolgende termijnen boeken we af aan het einde van de maanden. Als u al gebruik maakt van automatische incasso hoeft u dit niet elk jaar opnieuw aan te vragen. De machtiging loopt automatisch door.

U kunt het geld ook zelf overmaken. Het rekeningnummer van de gemeente is IBAN: NL11 BNGH 028 50 42 319. Zorg dat het geld op de rekening staat vóór de vervaldag. Deze dag staat op het aanslagbiljet. Zet het aanslagnummer in de omschrijving.

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Een aanmaning kost u minimaal € 9,-. Ook is het mogelijk dat u rente moet gaan betalen. Na de aanmaning volgt een dwangbevel. Een dwangbevel kost u minimaal € 49,-.

Heeft u na de betekening van het dwangbevel nog niet betaald? Dan wordt beslag gelegd op uw inkomen of bezittingen. Deurwaarderskantoor Cannock Chase (public) voert de dwanginvordering voor ons uit. Als u na een aanmaning de kosten hiervan niet betaalt, kan een dwangbevel worden uitgevaardigd voor het resterende bedrag. Bij het verwerken van een betaling worden namelijk eerst de kosten en de eventuele rente afgeboekt. Zo blijft er altijd een belastingbedrag als onbetaald openstaan.