Alcohol schenken op een tijdelijk feest/evenement

Wilt u tegen betaling alcoholhoudende drank schenken tijdens een feest/evenement in bijvoorbeeld een tent of de open lucht, dan heeft u een ontheffing nodig (artikel 35 Alcoholwet). Wel geldt daarbij als voorwaarde dat uitsluitend zwak-alcoholhoudende drank mag worden geschonken zoals bijvoorbeeld bier en wijn.

Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 116,65. Let op: de aanvraag dient tijdig, minstens 6 weken, voor aanvang van het feest/evenement te zijn ingediend. Het aanvragen van een ontheffing kunt u digitaal doen via onderstaand formulier met uw DigiD. Bij het verzenden van het formulier betaalt u het verschuldigde bedrag met iDeal.

Aanvraagformulier Alcoholwet DigiD

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl.