Horeca

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van de Alcoholwet. U vindt wat u allemaal moet regelen en de bijbehorende aanvraagformulieren. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of per mail via post@heemskerk.nl.

Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Houd altijd rekening met

Elke aanvraag heeft weer verschillende voorwaarden, maar een aantal punten is voor elk onderwerp belangrijk. Neem deze punten goed door voordat u aan de aanvraag begint!

 • Bestemmingsplan
  Niet in elk pand mag een horecabedrijf of slijtersbedrijf worden gevestigd. Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestemmingsplan.

 • Omgevingsvergunning
  Controleer of er een omgevingsvergunning nodig is. Ook als u een terras of terrasschermen wilt.

 • Brandveiligheid
  Afhankelijk van het aantal personen dat in het pand(horecabedrijf/slijtersbedrijf) verblijft, is een gebruiksvergunning vereist of kan worden volstaan met een melding.

 • Wet Milieubeheer
  Een horecabedrijf en een slijtersbedrijf vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en moeten voldoen aan voorschriften. Vier weken voor oprichting of verandering van uw bedrijf moet u een melding doen bij de Omgevingsdienst IJmond.

 • Alcoholwet
  Binnen deze wet moet u voor verschillende activiteiten een vergunning of ontheffing aanvragen. Zie de informatie hieronder.

Vergunning of ontheffing aanvragen/wijzigen

Overige relevante wet- en regelgeving voor een horecabedrijf