Horeca

Lees alles over het aanvragen van een vergunning of ontheffing volgens de Alcoholwet. Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl. Lees voordat u naar de verschillende vergunningen of ontheffingen gaat eerst waar u altijd op moet letten.

Houd altijd rekening met

Elke aanvraag heeft verschillende voorwaarden, maar een aantal punten is voor elk onderwerp belangrijk. Neem deze punten goed door voordat u aan de aanvraag begint.

  • Bestemmingsplan: Niet in elk pand mag een horecabedrijf of slijtersbedrijf worden gevestigd. Online leest u meer over het bestemmingsplan.
  • Omgevingsvergunning: Controleer of er een omgevingsvergunning nodig is. Ook als u een terras of terrasschermen wilt.
  • Brandveiligheid: Afhankelijk van het aantal personen dat in het pand (horecabedrijf/slijtersbedrijf) verblijft, is een gebruiksvergunning vereist of is soms alleen een melding genoeg.
  • Wet Milieubeheer: Een horecabedrijf en een slijtersbedrijf vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en moeten voldoen aan voorschriften. 4 weken voor oprichting of verandering van uw bedrijf moet u een melding doen bij de Omgevingsdienst IJmond.
  • Alcoholwet: Binnen deze wet moet u voor verschillende activiteiten een vergunning of ontheffing aanvragen.