Commercieel horecabedrijf

Wilt u een commercieel horecabedrijf starten, overnemen of een wijziging doorgeven? Dan moet u een vergunning aanvragen of laten wijzigen door de gemeente. Een commercieel horecabedrijf is bijvoorbeeld een café, restaurant, lunchroom, cafetaria of hotel. De aanvraag of wijziging geeft u door via het webformulier. Bij de aanvraag betaalt u direct de legeskosten via iDeal. Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint.

Aanvraagformulier Alcoholwet DigiD

Wilt u een commercieel horecabedrijf starten of overnemen? Bekijk de voorwaarden en documenten die u nodig heeft.

Voorwaarden

 • De ondernemer staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer (leidinggevende) en de overige leidinggevenden voldoen aan de volgende eisen:
  • Zijn minimaal 21 jaar oud.
  • Zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dit trekken we na bij de regionale politie.
  • Staan niet onder curatele. Dit controleren we in het Curatele- en bewindregister of vragen we na bij de rechtbank.
  • Voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden, zoals vastgelegd in het Alcoholbesluit. Dit trekken we na bij de Centrale Justitiële Documentatie.
  • Hebben een diploma/verklaring sociale hygiëne. Dit checken we in het Register sociale hygiëne. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.
 • ​We willen voorkomen dat via het horecabedrijf crimineel geld wordt uitgegeven of verwerkt. Of strafbare feiten worden gepleegd. Daarom stellen we een onderzoek in naar het verleden van de ondernemer. Dit doen we in het kader van de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het onderzoek doen we via een aantal vragen die in het webformulier staan.
 • De inrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen gesteld bij of krachtens de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.

Verplichte documenten

 1. Ingevulde (werknemers)verklaring (pdf, 108 KB) van een leidinggevende die bij het horecabedrijf werkt. Alle leidinggevenden die bij het bedrijf werken (ook de ondernemer) vullen dit formulier in.
 2. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle in de aanvraag genoemde ondernemers en leidinggevenden.
 3. Kopie diploma/verklaring sociale hygiëne. Alle ondernemers, directeuren, bestuursleden, vennoten en leidinggevenden moeten een diploma/verklaring sociale hygiëne hebben. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.
 4. Kopie arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in de aanvraag vermeld staan en in loondienst zijn. De ondernemer én leidinggevende in loondienst ondertekenen de arbeidsovereenkomst.
 5. Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.
 6. Kopie koop-, huur- of pachtcontract of eigendomsbewijs van het perceel. Het document moet door alle betrokken partijen zijn ondertekend.
 7. Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting. Daarop staat een omschrijving van de ruimte en terras(sen) met hun benaming en oppervlakte in m².

De verschillende ondernemingsvormen zijn bijvoorbeeld: eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of een commanditaire vennootschap (cv). Wilt u de ondernemersvorm veranderen? Meestal moeten we uw vergunning aanpassen of moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • De ondernemer moet staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer (leidinggevende) en de overige leidinggevenden voldoen aan de volgende eisen:
  • Zijn minimaal 21 jaar oud.
  • Zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dit trekken we na bij de regionale politie.
  • Staan niet onder curatele. Dit controleren we in het Curatele- en bewindregister of vragen we na bij de rechtbank.
  • Voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden, zoals vastgelegd in het Alcoholbesluit. Dit trekken we na bij de Centrale Justitiële Documentatie.
  • Hebben een diploma/verklaring sociale hygiëne. Dit checken we in het Register sociale hygiëne. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.
 • ​We willen voorkomen dat via het horecabedrijf crimineel geld wordt uitgegeven of verwerkt. Of strafbare feiten worden gepleegd. Daarom stellen we een onderzoek in naar het verleden van de ondernemer. Dit doen we in het kader van de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het onderzoek doen we via een aantal vragen die in het webformulier staan.

Verplichte documenten

 1. Ingevulde (werknemers)verklaring (pdf, 108 KB) van een leidinggevende die bij het horecabedrijf werkt. Alle leidinggevenden die bij het bedrijf werken (ook de ondernemer) vullen dit formulier in.
 2. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle in de aanvraag genoemde ondernemers en leidinggevenden.
 3. Kopie diploma/verklaring sociale hygiëne. Alle ondernemers, directeuren, bestuursleden, vennoten en leidinggevenden moeten een diploma/verklaring sociale hygiëne hebben. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.
 4. Kopie arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in de aanvraag vermeld staan en in loondienst zijn. De ondernemer én leidinggevende in loondienst ondertekenen de arbeidsovereenkomst.
 5. Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.
 6. Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting. Daarop staat een omschrijving van de ruimte en terras(sen) met hun benaming en oppervlakte in m².

Wilt u 1 of meerdere leidinggevenden in het horecabedrijf bijschrijven? Dan doet u een aanvraag.

Voorwaarden

 • De leidinggevenden voldoen aan de volgende eisen:
  • Zijn minimaal 21 jaar oud.
  • Zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dit trekken we na bij de regionale politie.
  • Staan niet onder curatele. Dit controleren we in het Curatele- en bewindregister of vragen we na bij de rechtbank.
  • Voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden, zoals vastgelegd in het Alcoholbesluit. Dit trekken we na bij de Centrale Justitiële Documentatie.
  • Hebben een diploma/verklaring sociale hygiëne. Dit checken we in het Register sociale hygiëne. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.

Verplichte documenten

 1. Ingevulde (werknemers)verklaring (pdf, 108 KB) van een leidinggevende die bij het horecabedrijf werkt. De nieuwe leidinggevenden vullen het formulier afzonderlijk van elkaar in. 
 2. Kopie van geldig legitimatiebewijs van de nieuwe leidinggevenden. 
 3. Kopie diploma/verklaring sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden.
 4. Kopie arbeidsvoorwaarden van de nieuwe leidinggevenden die in de aanvraag staan en in loondienst zijn. De arbeidsovereenkomst moet ondertekend zijn door de ondernemer en de nieuwe leidinggevende.

Soms kan uw horecabedrijf zo'n grote verandering ondergaan, dat deze niet langer in overeenstemming is met de Alcoholvergunning die u van ons heeft gekregen. U bent dan verplicht om de wijziging binnen 1 maand bij ons te melden.

Voorwaarde

 • De inrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen gesteld volgens de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.

Verplicht document

 1. Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting. Daarop staat een omschrijving van de ruimte en terras(sen) met hun benaming en oppervlakte in m².

Legeskosten 2024

Bij de aanvraag betaalt u direct de legeskosten via iDeal.
In behandeling nemen van de aanvraag voor Kosten
Vestiging nieuw of overname bestaand bedrijf € 320,95
Wijzigen ondernemingsvorm bestaand bedrijf € 192,50
Wijzigen of bijschrijven leidinggevende(n) bestaand bedrijf € 192,50
Wijzigen inrichting bestaand bedrijf € 121,90

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl.