Paracommercieel horecabedrijf

Wilt u een paracommercieel horecabedrijf starten of een wijziging doorgeven? Dan moet u een vergunning aanvragen of laten wijzigen bij de gemeente. Een paracommercieel horecabedrijf is bijvoorbeeld een kantine bij een sportvereniging, clubhuis of buurthuis. De aanvraag of wijziging geeft u door via het webformulier. Bij de aanvraag betaalt u direct de legeskosten via iDeal. Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint.

Aanvraagformulier Alcoholwet DigiD

Wilt u een paracommercieel horecabedrijf starten? Bekijk de voorwaarden en documenten die u nodig heeft.

Voorwaarden

 • De ondernemer (paracommerciële rechtspersoon staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Ten minste 2 leidinggevenden (dit hoeven geen bestuursleden te zijn) voldoen aan de volgende eisen:
  • Zijn minimaal 21 jaar oud.
  • Zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dit trekken we na bij de regionale politie.
  • Staan niet onder curatele. Dit controleren we in het Curatele- en bewindregister of vragen we na bij de rechtbank.
  • Voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden, zoals vastgelegd in het Alcoholbesluit. Dit trekken we na bij de Centrale Justitiële Documentatie.
  • Hebben een diploma/verklaring sociale hygiëne. Dit checken we in het Register sociale hygiëne. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.
 • De inrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen gesteld bij of krachtens de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.

Verplichte documenten

 1. Ingevulde (werknemers)verklaring (pdf, 108 KB) van een leidinggevende die bij het horecabedrijf werkt. De leidinggevenden die bij het bedrijf werken vullen dit formulier in.
 2. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de vergunning en alle leidinggevenden.
 3. Kopie diploma/verklaring sociale hygiëne. Minimaal 2 leidingevenden (dit hoeven geen bestuursleden te zijn) moeten een diploma/verklaring sociale hygiëne hebben.
 4. Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.
 5. Kopie koop-, huur- of pachtcontract of eigendomsbewijs van het perceel. Het document moet door alle betrokken partijen zijn ondertekend.
 6. Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting. Daarop staat een omschrijving van de ruimte en terras(sen) met hun benaming en oppervlakte in m².
 7. Statuten van de vereniging/stichting.
 8. Ingevulde bijlage bestuursreglement (pdf, 107 KB).

Wilt u een of meerdere leidinggevenden in een paracommercieel horecabedrijf bijschrijven? Dan moet u een aanvraag doen.

Voorwaarden

 • De leidinggevenden voldoen aan de volgende eisen:
  • Zijn minimaal 21 jaar oud.
  • Zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dit trekken we na bij de regionale politie.
  • Staan niet onder curatele. Dit controleren we in het Curatele- en bewindregister of vragen we na bij de rechtbank.
  • Voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden, zoals vastgelegd in het Alcoholbesluit. Dit trekken we na bij de Centrale Justitiële Documentatie.
  • Hebben een diploma/verklaring sociale hygiëne. Dit checken we in het Register sociale hygiëne. Deze eis geldt niet voor de ondernemer als de ondernemer zich op geen enkele wijze bemoeid heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf. De ondernemer bevestigt dit in een schriftelijke verklaring met ondertekening.

Verplichte documenten

 1. Ingevulde (werknemers)verklaring (pdf, 108 KB) van een leidinggevende die bij het horecabedrijf werkt. De nieuwe leidinggevenden vullen het formulier afzonderlijk van elkaar in.
 2. Kopie van geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de vergunning en alle leidinggevenden die bij het bedrijf werken.
 3. Kopie diploma/verklaring sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden.

Soms kan uw horecabedrijf zo'n grote verandering ondergaan, dat deze niet langer in overeenstemming is met de Alcoholvergunning die u van ons heeft gekregen. U bent dan verplicht om de wijziging binnen 1 maand bij ons te melden.

Voorwaarde

 • De inrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen gesteld volgens de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.

Verplicht document

 1. Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting. Daarop staat een omschrijving van de ruimte en terras(sen) met hun benaming en oppervlakte in m².

Kosten 2024

In behandeling nemen van de aanvraag voor Kosten
Vestiging van een nieuw bedrijf € 320,95
Wijzigen of bijschrijven leidinggevende(n) bestaand bedrijf € 192,50
Wijzigen inrichting bestaand bedrijf € 121,90

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl.