Paracommercieel bedrijf

Wilt u een paracommercieel horecabedrijf starten of een wijziging doorgeven? Dan moet u een vergunning aanvragen of laten wijzigen bij de gemeente. Een paracommercieel horecabedrijf is bijvoorbeeld een kantine bij een sportvereniging, clubhuis of buurthuis.

Op deze pagina vindt u de verschillende onderwerpen waar een vergunning voor aangevraagd of gewijzigd moet worden. Het aanvraagformulier vindt u onderaan de pagina.

Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Vestiging van een nieuw bedrijf

Wilt u een paracommercieel horecabedrijf starten? Het is handig om van te voren te weten welke verplichte bijlagen u moet toevoegen aan het formulier:

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 307,05.

Wijzigen of bijschrijven leidinggevende(n) bestaand bedrijf

Wilt u een of meerdere leidinggevenden in een paracommercieel horecabedrijf bijschrijven? Dan moet u een aanvraag doen bij de gemeente.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 184,20.

Wijzigen inrichting bestaand bedrijf

Indien een inrichting (van het paracommercieel horecabedrijf) een zodanige verandering ondergaat, en daardoor niet langer in overeenstemming is met de eerder afgegeven Alcoholvergunning, dan bent u verplicht om de wijziging binnen één maand te melden bij de gemeente. Meer informatie:

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 116,65. Het aanvragen of het wijzigen van een vergunning kunt u digitaal doen via onderstaand formulier met uw DigiD. Bij het verzenden van het formulier betaalt u het verschuldigde bedrag met iDeal.

Aanvraagformulier Alcoholwet DigiD

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl.