Slijtersbedrijf

Heeft of begint u een slijtersbedrijf? Dan heeft u een vergunning nodig. Een slijtersbedrijf is een winkel waar tegen betaling aan particulieren sterke drank wordt verkocht.

Op deze pagina vindt u de verschillende onderwerpen waar een vergunning voor aangevraagd of gewijzigd moet worden. Het aanvraagformulier vindt u onderaan de pagina.

Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Vestiging nieuw of overname bestaand slijtersbedrijf

Wilt u een slijtersbedrijf beginnen of overnemen? Het is handig om van te voren te weten welke verplichte bijlagen u moet toevoegen aan het formulier.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 307,05.

Wijzigen ondernemingsvorm bestaand slijtersbedrijf

Er zijn verschillende ondernemingsvormen, bijvoorbeeld: eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of een commanditaire vennootschap (cv). Wilt u een wijziging aanbrengen in de ondernemingsvorm? Dan moet in de meeste gevallen uw vergunning worden aangepast of u moet een geheel nieuwe vergunning aanvragen.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 184,20.

Wijzigen of bijschrijven leidinggevende(n) bestaand slijtersbedrijf

Wilt u één of meerdere leidinggevenden in het slijtersbedrijf bijschrijven? Dan moet u een aanvraag doen bij de gemeente. Meer informatie:

Kosten 2023

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 184,20.

Wijzigen inrichting bestaand slijtersbedrijf

Indien een inrichting (waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend) een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de Alcoholvergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder verplicht om de wijziging binnen één maand te melden.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag ter verkrijging van een nieuwe vergunning in verband met een wijziging van de inrichting, bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 116,65. Het aanvragen of het wijzigen van een vergunning kunt u digitaal doen via onderstaand formulier met uw DigiD. Bij het verzenden van het formulier betaalt u het verschuldigde bedrag met iDeal.

Aanvraagformulier Alcoholwet DigiD

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl.