Terrasvergunning

Wilt of heeft u voor een horecazaak een terras en eventuele terrasschermen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Op de inrichting en het gebruik van terrassen zijn de Beleidsregels terrassen van toepassing. Ruimtelijke aspecten (zoals afmetingen van het terras, locatie, voldoende vrije doorgang voor voetgangers en dergelijke) worden beoordeeld in het kader van het bestemmingsplan en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Heeft u een exploitatievergunning of vrijstelling, dan gelden deze ook voor de bijbehorende terrassen. Meer informatie over een exploitatievergunning of vrijstelling vindt u op deze pagina.

Omgevingsloket

Voorlopige kosten 2023

Een omgevingsvergunning voor een terras kost € 247,90. Voor de terrasschermen geldt nog een afzonderlijk bedrag aan legeskosten: minimaal € 247,90, het bedrag is afhankelijk van de bouwkosten.

Precariobelasting

Voor het hebben van een terras (het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen) op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m² ingenomen grond:

  • per dag € 0,85
  • per week € 1,40
  • per maand € 2,65
  • per kwartaal € 5,75
  • per jaar € 17,20