Terrasvergunning

Wilt of heeft u voor een horecazaak een terras en eventuele terrasschermen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Op de inrichting en het gebruik van terrassen zijn de Beleidsregels terrassen van toepassing. Ruimtelijke aspecten (zoals afmetingen van het terras, locatie, voldoende vrije doorgang voor voetgangers en dergelijke) worden beoordeeld in het kader van het bestemmingsplan en de Wabo. Heeft u een exploitatievergunning of vrijstelling, dan gelden deze ook voor de bijbehorende terrassen. Meer informatie over een exploitatievergunning of vrijstelling vindt u op deze pagina.

Omgevingsloket