Terrasvergunning

Wilt of heeft u voor een horecazaak een terras en eventuele terrasschermen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Omgevingsloket

Zo werkt het

Op de inrichting en het gebruik van terrassen gelden de Beleidsregels terrassen. We beoordelen ruimtelijke aspecten in het kader van het bestemmingsplan en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ruimtelijke aspecten zijn bijvoorbeeld de afmetingen van het terras, locatie, voldoende vrije doorgang voor voetgangers. 

Heeft u een exploitatievergunning of vrijstelling? Dan gelden deze ook voor de bijbehorende terrassen. Lees meer over een exploitatievergunning of vrijstelling.

Voorwaarden

Verplichte documenten

  • Een gemaatvoerde situatietekening van de grootte van het terras.
  • Een tekening van eventueel te plaatsen terrasschermen (aanzichttekening waaruit ook de hoogte en de plek blijken).

Voorlopige kosten 2024

Een omgevingsvergunning voor een terras kost minimaal € 187,35. Het totale bedrag hangt af van de bouwkosten.

Precariobelasting

Voor het hebben van een terras (het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen) op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m² ingenomen grond:

  • Per dag € 0,85
  • Per week € 1,40
  • Per maand € 2,65
  • Per kwartaal € 5,75
  • Per jaar € 17,20