Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een niet-woning (zoals een bedrijfsruimte) betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage of (bouw)grond.

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de waardebepaling (WOZ-waarde) van de onroerende zaak waarvan u eigenaar of gebruiker bent.

2 soorten belastingen: gebruikersbelasting en eigenarenbelasting

Bij de OZB gaat het om 2 soorten belasting:

  • Eigenarenbelasting: een belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt.
  • Gebruikersbelasting: een belasting die iedere gebruiker van een niet-woning betaalt.
  • Wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting.

Tarieven 2024

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde
Type Percentage
Eigenarenbelasting woningen 0,0747 %
Eigenarenbelasting niet woningen 0,2040 %
Gebruikersbelasting niet woningen 0,1492 %
Het bedrag van de belasting ronden we per belastingaanslag naar beneden af op hele euro's.

Uitleg en rekenvoorbeeld

De waarde van de onroerende zaak bepaalt de hoogte van de aanslag. Het gaat om de waarde naar het prijspeil per 1 januari van het vorige jaar. De waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De waarde is vastgesteld volgens de regels van de wet Waardering onroerende zaken (WOZ).

Rekenvoorbeeld

Uw woning heeft een waarde van € 325.000,00. Het tarief voor woningeigenaren is 0,0747 %. De berekening is dan waarde woning x tarief = bedrag aanslag:

€ 325.000,00 x 0,0747 % = € 242 (afronding op hele euro's naar beneden).

Een onroerende zaak wordt aangemerkt als woning op het moment dat het hoofddoel van het object wonen is. Dit houdt in dat minimaal 70% van de waarde van de onroerende zaak dienstbaar moet zijn aan woondoeleinden.

Verkoop/Verhuizing

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het hele jaar. Dit heet de peildatum. De eigenaar is bekend bij het Kadaster. De eigenaar of gebruiker op 1 januari is belastingplichtig en moet betalen. De notaris verrekent de eigenarenbelasting tussen de koper en verkoper. De verkopende partij moet de OZB aan de gemeente betalen. Als u tijdens het jaar uw pand verkoopt of verhuist, blijft uw aanslag OZB dus hetzelfde.

Vaststelling gebruiker

Om vast te stellen wie de gebruiker is van een onroerende zaak, maken we bijvoorbeeld gebruik van de registers van de kamer van koophandel en de gemeentelijke basisregistratie personen. Of we vragen informatie aan de eigenaar van de onroerende zaak.

Overzicht tarieven afgelopen jaren

  2021 2022 2023
Woning (eigendom) 0,088 % 0,0805 % 0,0706 %
Niet-woning (eigendom) 0,1715 % 0,1735 % 0,1727 %
Niet-woning (gebruik) 0,1375 % 0,1395 % 0,1252 %