Onroerendezaakbelasting (OZB)

Zoals de naam al zegt, worden de onroerende-zaakbelastingen geheven over onroerende zaken. Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf.

Tarieven 2021

Bij onroerende-zaakbelastingen gaat het om twee belastingen: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting.

  • Eigenarenbelasting: dit is een belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt.
  • Gebruikersbelasting: dit is een belasting die iedere gebruiker van een niet-woning betaalt.
  • Wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting.

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde.

  • Eigenarenbelasting: 0,088 % Woningen.
  • Eigenarenbelasting: 0,1715 % Niet woningen.
  • Gebruikersbelasting: 0,1375 % Niet woningen.

De waarde van de onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Het gaat om de waarde naar het prijspeil per 1 januari van het vorige jaar. De waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De waarde is vastgesteld volgens de regels van de wet Waardering onroerende zaken (WOZ).

Rekenvoorbeeld

Uw woning heeft een waarde van € 225.000,00. Het tarief voor woningeigenaren is 0,088 %. De berekening is dan waarde woning x tarief = bedrag aanslag:

€ 225.000,00 x 0,088 % = € 198,00 (afronding op hele euro's naar beneden).

Een onroerende zaak wordt aangemerkt als woning op het moment dat het hoofddoel van het object wonen is. Dit houdt in dat minimaal 70% van de waarde van de onroerende zaak dienstbaar moet zijn aan woondoeleinden.