Waardering onroerende zaken (WOZ)

Op grond van de wet WOZ is de waarde bepaald van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw en een stuk grond).

Bij de taxatie geldt als waardepeildatum altijd 1 januari. Wanneer de onroerende zaak gewijzigd is in de loop van het jaar, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, zijn deze wijzigingen wel in de taxatie meegenomen. Er is in dat geval uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari van het volgend jaar. De waardepeildatum ligt één jaar voor het belastingjaar. De WOZ-waarde is altijd één jaar geldig. Jaarlijks wordt de waarde opnieuw bepaald.

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde bepaald?

De hoogte van de waarde wordt bepaald alsof de woning, het gebouw of de grond leeg, zonder hypotheek en andere zakelijke rechten wordt verkocht. Om de waarde van een woning te bepalen wordt ook gebruik gemaakt van verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare woningen, die rond 1 januari zijn verkocht. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl of www.wozwaardeloket.nl.

Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn wordt een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit de waarde van de grond, vermeerderd met de waarde van de opstallen voor zover die op 1 januari klaar zijn.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt de waarde voor de berekening van de OZB. De belastingdienst verwerkt hem in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Het waterschap gebruikt de waarde als grondslag voor de 'Watersysteemheffing gebouwd eigenaren'.

Op dit moment is het niet mogelijk om een taxatieverslag op te vragen via het digitale loket. Er wordt gezocht naar een oplossing. U kunt voor woningen wel de WOZ-waarde opvragen op de site van de Rijksoverheid

WOZ waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde van een woning is openbaar. U kunt de WOZ-waarde vinden via WOZ-waardeloket. Vanaf 28 februari 2021 kunt u een taxatieverslag voor woningen opvragen via www.mijnoverheid.nl met DigiD. Ook voor eenmanszaken kan langs deze weg een taxatieverslag opgevraagd worden. U kunt de gegevens opvragen als:

  • u op 1 januari eigenaar bent van de woning;
  • de beschikking WOZ-waarde op uw naam staat.

U logt in met DigiD en vindt de informatie over uw woning onder de kop  Wonen > WOZ-gegevens > bekijk WOZ-gegevens. Wanneer u beschikt over een vennootschap of maatschap kunt u een taxatieverslag van uw bedrijf opvragen via Heemskerk.datab.nl

WOZ-waardeloket Taxatieverslag bekijken

Toelichting

In deze toelichting vindt u informatie over de WOZ-beschikking en de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2021.