Waardering onroerende zaken (WOZ)

Op grond van de wet WOZ is de waarde bepaald van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw en een stuk grond).

Bij de taxatie geldt als waardepeildatum altijd 1 januari. Wanneer de onroerende zaak gewijzigd is in de loop van het jaar, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, zijn deze wijzigingen wel in de taxatie meegenomen. Er is in dat geval uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari van het volgend jaar. De waardepeildatum ligt één jaar voor het belastingjaar. De WOZ-waarde is altijd één jaar geldig. Jaarlijks wordt de waarde opnieuw bepaald.

Het WOZ-loket Taxatieverslag bekijken

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde bepaald?

De hoogte van de waarde wordt bepaald alsof de woning, het gebouw of de grond leeg, zonder hypotheek en andere zakelijke rechten wordt verkocht. Om de waarde van een woning te bepalen wordt ook gebruik gemaakt van verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare woningen, die rond 1 januari zijn verkocht. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl of www.wozwaardeloket.nl.

Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn wordt een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit de waarde van de grond, vermeerderd met de waarde van de opstallen voor zover die op 1 januari klaar zijn. Als bijvoorbeeld een woning in aanbouw op 1 januari voor de helft gerealiseerd is, zal de WOZ-waarde bestaan uit de grondwaarde plus 50% van de waarde van de woning.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt de waarde voor de berekening van de OZB. De belastingdienst verwerkt hem in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Het waterschap gebruikt de waarde als grondslag voor de 'Watersysteemheffing gebouwd eigenaren'.

Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u een taxatieverslag opvragen bij uw gemeente. Op het taxatieverslag staan de verkooptransacties aan de hand waarvan de gemeente de waardering van uw pand heeft uitgevoerd.

Bezwaar belastingen en WOZ